Nieuw onderdeel doofpot medische fouten? Calamiteitenpot voor patienten failliet ziekenhuis

Het is van belang om te reageren op een artikeldd 26 jan. 2014 bij Skipr over een voorstel voor een calamiteitenpot voor patienten van failliete ziekenhuizen.

Hoe “fraai” verwoord: een calamiteitenpot voor slachtoffers van medische fouten van artsen en verpleegkundigen die in een ziekenhuis werkten dat failliet is gegaan.
Deze nieuwe term calamiteitenpot past perfect van medische fouten, waar vrijwel alle slachtoffers van medische fouten mee geconfronteerd worden en is een nieuwe poging tot vergroting van de doofpot.
Vriendelijk dat Mw Wilna Wind van de NPCF, Mw Stam van Centramed en enkele niet nader benoemde politci hiervoor pleiten, maar hiermee werpen zij een nieuw rookgordijn op.
Immers: het gaat in praktijk bij hulp aan slachtoffers van medische fouten niet om de formele rechtspositie maar om de materiële daadwerkelijke rechtspositie.
Hierbij zijn antwoorden op de volgende vragen van belang.
– wordt het recht objectief en onpartijdig toegepast
– kan de patient/slachtoffer middels zijn theoretische rechten uit het tuchtrecht, civiele recht en strafrechten op juridische wijze, in de praktijk waarmaken
-krijgt de patient direct een kopie van zijn volledige en niet gecorrigeerde medisch dossier
– krijgt de patient na de medische fout eerlijke info
-krijgt de patient na de medische fout medische herstelbehandeling, voorzover mogelijk
-krijgt de patient schadevergoeding voor geleden schade door de medische fout
Wij kunnen hierover kort zijn: nee, vrijwel niet. Dit is aan alle betrokkenen bekend.
Artsen, verpleegkundigen, ziekenhuizen, aansprakelijkheidsverzekeraars Medirisk, Centramed spannen zich allen in om slachtoffers van medische fouten van het kastje naar de muur te sturen, jarenlang aan het lijntje te houden en geen eerlijke info, herstelbehandeling of schadevergoeding te verstrekken.
De NPCF met Wilna Wind aan het hoofd weigert al jaren om slachtoffers van medische fouten daadwerkelijk te helpen. Ook politici die in hun partij artsen als Kamerleden hebben negeren de grote nood van slachtoffers van medische fouten.
Het is de hoogste tijd voor een andere koers. Uiteraard dienen alle verantwoordelijke personen en organisaties aan hun zorgplicht te voldoen jegens patiënten en slachtoffers van medische fouten te beginnen met artsen, verpleegkundigen en ziekenhuizen, de KNMG, de Orde van Medisch Specialisten, de VenVN en de NVZ, Medirisk en Centrame.
Hierbij een oproep aan Wilna Wind van de NPCF om eindelijk slachtoffers van medische fouten daadwerkelijk te helpen. Ondergetekende Sophie Hankes voorzitter van SIN-NL nodigt U uit om hierover op korte termijn in gesprek te gaan.