NH Dagblad interview Sophie Hankes: Zwarte lijst artsen om patiënt te waarschuwen

 

Sophie Hankes

DEN HELDER – Sophie Hankes raakte invalide door verkeerde medische ingrepen.
De juriste, gespecialiseerd in medisch recht, kan enkele uren per dag zitten. Staan kan zij enkele minuten, na vijftien meter lopen raakt zij bewusteloos.


Met de organisatie SIN-NL komt zij op voor slachtoffers van medische fouten. “Ik wil een reëel beeld geven van de situatie in de medische sector, zodat patiënten zich goed kunnen voorbereiden op hun contact met artsen en ziekenhuizen. Artsen wil ik erop wijzen dat zij een ethische, professionele en wettelijke zorgplicht hebben jegens slachtoffers van medische fouten en hun nabestaanden. En dat het tijd wordt dat zij die nakomen.”
De website www.zwartelijstartsen.nl is opgezet door SIN-NL. ,,Met toestemming van de rechter in september 2009. Op de zwarte lijst staan overwegend namen van artsen en zorgverleners aan wie in een tuchtzaak een maatregel is opgelegd.
“Ziekenhuizen en andere instanties schermen vaak met ’privacy’ en ’beroepsgeheim’ als hen wordt gevraagd om informatie over medische missers. Dat is absolute onzin. Die instanties willen niet aangesproken worden op hun verantwoordelijkheid. Je kunt in respectvolle bewoordingen informatie geven, zonder de privacy of het beroepsgeheim te schenden.”


Heeft u vertrouwen in het zelfreinigend vermogen van de medische sector?

“We zijn erg teleurgesteld. Men leert niet van fouten, trekt zich weinig aan van het leed van slachtoffers en nabestaanden. Men weigert informatie, diagnostiek en herstelbehandelingen. Veel slachtoffers moeten naar het buitenland voor hulp. En er is een interne afspraak dat er wordt gezwegen over elkaars fouten. Onbegrijpelijk voor mensen die zo’n beroep kiezen. We zijn in Nederland nog geen arts tegengekomen die het belang van de patiënt stelt boven dat van zijn collega.”