Neuroloog eist in kort geding verwijdering van zwarte lijst SIN-NL.

Op 9 september 2009 15.00 uur vindt een kort geding plaats bij de Rechtbank Guyotplein 19712 NX Groningen.

J.B.M. Kuks, neuroloog UMC Groningen eist verwijdering van zijn naam, foto en gegevens van de zwarte lijst van artsen, online gepubliceerd door SIN-NL.
Er staat : weigert eerlijke diagnostiek, informatie en herstelbehandeling aan slachtoffer van medische fout.
Ook eist Kuks verwijdering van de tekst in het persbericht dat op de website van SIN-NL staat: Kuks maakt zich schuldig aan het verzwijgen van een ernstige medisch fout door collega-artsen en handhaaft hiermee de doofpot van medische fouten.

Kuks is aangeklaagd door Sophie Hankes, voorzitter van SIN-NL, organisatie voor slachtoffers van medische fouten wegens handhaven van de doofpot van een ernstige medische fout alsmede belediging, smaad en laster en schending medisch beroepsgeheim. Zij heeft ook aangifte tegen Kuks bij de politie gedaan.

Sophie Hankes, juriste (54) is sinds 2001 invalide door medische fouten en krijgt reeds 9 jaar geen eerlijke informatie, diagnostiek en herstelbehandeling. Zij zet zich in voor verbetering van de positie van slachtoffers van medische fouten en nabestaanden.

Op 7 november 2007 tijdens een gemeenschappelijk overleg en op 23 april 2008 tijdens een speciale conferentie over slachtoffers van medische fouten, erkenden de Orde van Medisch Specialisten, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen en de Vereniging van Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland aan SIN-NL dat artsen structureel vrijwel geen eerlijke informatie en herstelbehandeling geven aan slachtoffers van medische fouten. Dit staat bekend als de doofpot van medische fouten.

Dit is tot op heden niet veranderd. De doofpot bestaat tot op de dag van vandaag, artsen, verpleegkundigen, ziekenhuizen, directie, Raden van Bestuur en Toezicht, de zorgverzekeraars, de aansprakelijkheidsverzekeraars, het Openbaar Ministerie, de Inspectie Gezondheidszorg, zie het rapport Lemstra inzake Jansen Steur zijn allen mede- verantwoordelijk.
Het verzwijgen gebeurt met opzet en is aldus te beschouwen als een misdrijf analoog aan art 7 Wegenverkeerswet: doorrijden na ongeval.
Ter vergelijking:
Per jaar overlijden circa 800 personen door verkeersongevallen.
Circa 8000 personen overlijden en circa 8000 personen worden invalide door medische fouten in ziekenhuizen.