Nederlandse zorg niet meer één na duurste ter wereld

De Nederlandse gezondheidszorg stond jarenlang te boek als de duurste ter wereld na de Amerikaanse. Ten onrechte. Door een betere registratie en statistiek blijkt Nederland op nummer zeven te staan.

Verschillen zijn minimaal
De scherpere regels vallen voor Nederland gunstig uit, omdat ons land met het Centraal Bureau voor de Statistiek al één van de beste registraties ter wereld heeft, licht Erik Schut, hoogleraar gezondheidseconomie aan de Erasmus Universiteit, toe in NRC. Piet Hein van Mulligen, hoofdeconoom bij het CBS, wijst erop dat de verschillen tussen de landen na Amerika minimaal zijn en dat er een ‘zeker mate van toeval in zit’.

Commissie topambtenaren
De zorguitgaven blijven in Nederland sterker stijgen dan de economie, voorspelde het Centraal Planbureau in mei.  Ze slokken daardoor een steeds groter deel van de overheidsuitgaven op, waardoor er minder geld over is voor bijvoorbeeld onderwijs, dijken, wegen en defensie. Het kabinet heeft daarom recent een commissie van topambtenaren ingesteld om te onderzoeken hoe een volgend kabinet de groei van zorguitgaven kan beheersen.