Nederlandse huisartsen schreven Diane35 vaak ten onrechte voor als anticonceptie-pil. 27 vrouwen overleden

http://medischcontact.artsennet.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht-1/144941/950-vrouwen-kregen-ten-onrechte-diane.htm
Diane-35-pil tot 2012 regelmatig voorgeschreven als anticonceptie 06-06-2014

De ene huisartsenpraktijk schreef de Diane-35-pil tot 2012 vaker voor als anticonceptie dan de andere, terwijl de pil daarvoor niet was geregistreerd, zo blijkt uit een publicatie van onderzoekers van het NIVEL in Huisarts & Wetenschap.
Mogelijk zijn in de 25 jaar dat de Diane-35-pil op de markt is 27 vrouwen door de pil overleden. Dit meldde het Landelijk Registratie Bureau Bijwerkingen (LAREB) in 2013, wat veel commotie veroorzaakte. De Diane-35-pil is uitsluitend geregistreerd voor acne en daarmee samenhangende huidklachten en de indicatie is inmiddels sterk ingeperkt. Artsen schreven de pil echter ook voor als anticonceptie. Door dit off-label-gebruik, dus zonder de indicatie waarvoor het middel is geregistreerd, werd het middel vaker voorgeschreven dan verwacht. Cijfers over de indicatie van voorschrijven waren echter nog niet bekend, reden om dit te onderzoeken.

Geen huidklachten
In de NIVEL Zorgregistraties eerste lijn begonnen tussen 2002 en 2011 2876 vrouwen tussen 15 en 40 jaar met de Diane-35-pil of een generieke variant. Bij een derde van de vrouwen registreerde de huisarts geen huidklachten of huidmedicatie. De andere vrouwen die de pil kregen voorgeschreven hadden wel een indicatie voor huidklachten of medicatie daarvoor. Voor 58% van alle gebruiksters was dat al in de periode voordat ze de Diane-35-pil kregen voorgeschreven.

Verschillen tussen huisartsenpraktijken
Het percentage vrouwen dat de Diane-35-pil kreeg voorgeschreven zonder een aanwijzing voor huidklachten verschilt aanzienlijk tussen huisartspraktijken. Van 80 huisartspraktijken hadden er 11 een aandeel van minder dan 20% nieuwe gebruiksters zonder aanwijzing voor huidklachten. Terwijl in 14 praktijken meer dan de helft van de gebruiksters geen indicatie van huidklachten had.

Alternatieven
“Dat zoveel praktijken dit middel off-label voorschrijven is opmerkelijk omdat er al jaren alternatieve anticonceptiemiddelen zijn zonder de mogelijke bijwerkingen van de Diane-35-pil”, stelt NIVEL-programmaleider Liset van Dijk. “Verder is het de vraag of voor acne en andere huidafwijkingen de Diane-35-pil altijd wel het meest voor de hand liggende geneesmiddel is. In 2013 is de indicatiestelling voor de Diane-35-pil aangescherpt. Het lijkt ons verstandig goed in de gaten te houden of dit ook in de praktijk wordt nageleefd.”

http://medischcontact.artsennet.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht-1/144941/950-vrouwen-kregen-ten-onrechte-diane.htm

6 juni 2014

950 vrouwen kregen ten onrechte Diane

In de periode 2002-2011 hebben ongeveer 950 jonge vrouwen de Diane-35-pil voorgeschreven gekregen terwijl daarvoor geen indicatie bestond. Dat blijkt uit onderzoek van het Nivel. Het voorschrijfgedrag verschilde sterk per huisartsenpraktijk: het percentage nieuwe Diane-gebruiksters dat de medicatie off-label kreeg varieerde van 9 tot maar liefst 74 procent.

De Diane-35-pil, bekend om het mogelijk verhoogde tromboserisico, was sinds 2002 uitsluitend nog geregistreerd voor gebruik tegen acne en andere huidklachten. Artsen schreven het echter ook off-label voor als anticonceptiemiddel. Het Nivel heeft nu onderzocht hoe vaak dat in Nederland gebeurde.

Bijna 2880 vrouwen tussen de 15 en 40 jaar startten in 2002-2011 met de Diane-35-pil of een generieke variant. Bij 33 procent van hen (950) stonden in het huisartsdossier geen (eerdere) huidklachten geregistreerd. 58 procent van de gebruiksters (1670) had een geschiedenis van huidklachten en de overige 9 procent (260) kreeg op de dag van het eerste recept een diagnose of medicatie voor huidproblemen.

Het Nivel noemt het opmerkelijk dat zoveel praktijken dit middel voorschreven als anticonceptie, omdat er al jaren alternatieve middelen waren zonder de mogelijke bijwerkingen van Diane-35. Het is een gemiste kans dat het voorschrijfgedrag na 2002 niet werd gemonitord, aldus het onderzoeksinstituut. Nu de indicatiestelling voor de Diane-35-pil is aangescherpt, moet er volgens Nivel alsnog worden gemonitord ‘om goed in de gaten te houden of dit ook in de praktijk ook wordt nageleefd’.

Bijwerkingencentrum Lareb meldde in 2013 dat er mogelijk 27 vrouwen zijn overleden Diane-35 of een generieke variant. Het middel zit sinds 1 januari van dit jaar niet meer in het basispakket. Dit om te voorkomen dat het wordt gebruikt als gratis anticonceptiemiddel.

Lieke de Kwant

  • Persbericht en onderzoek van het Nivel

Lees ook:

(1) “Is door Nivel ook onderzocht wie de initiële voorschrijver van de Diane was? Dat wordt om de één of andere reden niet genoemd. Ik vermoed omdat het niet is onderzocht.

Een, om met Nivel te spreken, gemiste kans! In mijn praktijk, in elk geval, hadden heel weinig jonge vrouwen de Diane pil zonder huidafwijkingen, maar allemaal voorgeschreven via de gynaecoloog.
Tja, en zie het dan maar weer eens te veranderen.
Bart Bruijn, Huisarts, STREEFKERK – 06-06-2014 15:30

http://www.skipr.nl/actueel/id18634-diane-35-vaak-op-recept-als-anticonceptie.html

6 juni 2014 door: Skipr Redactie

Diane-35 vaak op recept als anticonceptie

Huisartsen schreven tot 2012 de omstreden pil Diane-35 nog regelmatig voor als anticonceptiemiddel. En dat terwijl de Diane-35 daar niet voor bedoeld is. Dat melden onderzoekers van het Nivel vrijdag.

In de 25 jaar dat de Diane-35-pil op de markt is, zijn zeker 27 gebruiksters overleden aan de gevolgen van trombose, bijwerkingen van de pil. De Diane-35 mag alleen worden voorgeschreven bij overbeharing en acne, maar artsen schreven de pil ook voor als anticonceptiemiddel.

Tot nu toe was nog niet bekend hoe vaak. Het Nivel onderzocht gegevens van 80 huisartsenpraktijken en concludeerde dat van 2876 vrouwen tussen de 15 en 40 die de pil voorgeschreven kregen, bij een derde geen sprake was van huidproblemen. (ANP)