Nederland en Duitsland gaan digitaal medische gegevens uitwisselen

Commentaar SIN-NL
Het is onaanvaardbaar dat anno 2021 burgers niet over hun eigen medische gegevens beschikken en dat derden hier wel toegang toe krijgen.
In het kader van zelfbeschikking het recht op leven art 1 Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens horen burgers per direct toegang te hebben tot hun eigen (digitale) medisch dossier.


Het Duitse Bondsministerie van Volksgezondheid en het ministerie van VWS slaan de handen ineen om de grensoverschrijdende gegevensuitwisseling mogelijk te maken. Het is de bedoeling dat in geval van een noodsituatie zorgprofessionals – ongeacht de nationaliteit van de patiënt – toegang hebben tot patiëntgegevens zoals het medicatieoverzicht, eventuele chronische ziekten of andere aandoeningen. Op dit moment zijn deze gegevens in voorkomende gevallen niet of niet helemaal beschikbaar.

Pilot

De uitwisseling wordt in eerste instantie getest middels een pilot. Gematik en Nictiz, de twee nationale kennisorganisaties, gaan die samen met artsen en medische instellingen begeleiden. De uitkomsten kunnen de basis vormen voor gegevensuitwisseling in andere grensregio’s binnen de EU.

Internationale standaardisatie

“Het verheugt ons om met Gematik op deze manier samen te kunnen werken aan de internationale standaardisatie van gegevensuitwisseling”, zegt Nictiz-directeur Leonique Niessen over de samenwerking. “Dit project zal ons, mede door de centrale rol voor zorgverleners en zorginstellingen aan beide zijden van de grens, veel inzicht bieden in de digitalisering van uitwisseling van patiëntgegevens in de praktijk.”