Nav kg curatoren RvP ziekenhuis: calamiteitenfonds voor patienten nodig

http://www.skipr.nl/actueel/id17218-calamiteitenpot-voor-patient-failliet-ziekenhuis.html
26 januari 2014 door: Skipr Redactie
Calamiteitenpot voor patiënt failliet ziekenhuis
Als een ziekenhuis failliet gaat kan de patiënt nergens meer heen met een eventuele schadeclaim. Ziekenhuizen en verzekeraars moeten daarom betere polisvoorwaarden overeenkomen. Anders komt de rechtspositie van de patiënt in het geding. Ook moet er een ‘calamiteitenpot’ komen.
Dat zeggen belangenclubs, een enkele schadeverzekeraar en politici. Ze reageren daarmee op het kort geding tegen Medirisk dat de curator van het voormalige Ruwaard van Putten Ziekenhuis aanspant*.
Geschil
De verzekeraar weigert de claims van enkele oud-patiënten in behandeling te nemen, omdat de verzekeringspolis die het RPZ had lopen daar geen ruimte toe biedt. Alle claims hadden binnen de verzekerde periode ingediend moeten worden, stelt Medirisk. De patiënten hebben dan nog twee mogelijkheden om hun schade op te verhalen. Enerzijds kunnen ze zich melden bij de curator. De kans dat ze schadeloos gesteld worden uit de boedel is echter klein, omdat de patiënten achter aan moeten sluiten in de rij met schuldeisers.
Aansprakelijkheid specialisten
De tweede mogelijkheid is het aansprakelijk stellen van de arts. Maar ook het aansprakelijk stellen van de specialisten leidt niet gegarandeerd tot een schadevergoeding. De Orde van Medisch Specialisten stelt namelijk dat de schade niet bij specialisten verhaald kan worden. Volgens de OMS vallen specialisten altijd onder de verzekeringspolis van het ziekenhuis. Dit geldt in elk geval voor ziekenhuizen waar zowel specialisten in loondienst werken als vrijgevestigden, zoals het RPZ. “Anders zouden er gaten kunnen vallen,” zegt een woordvoerder van de beroepsvereniging.
NPCF
Het is voor het eerst dat de zorg met dit vraagstuk geconfronteerd wordt. Met het oog op de toekomst vindt de Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie (NPCF) dat ziekenhuizen en verzekeraars betere afspraken moeten maken om de rechtspositie van patiënten te beschermen. In dit specifieke geval wijst directeur Wilna Wind er ook op dat er feitelijk sprake is van een doorstart. “Dus de opvolger van de failliete boedel op zijn minst de morele verplichting heeft om eventuele klachten over te nemen.”
Inloopregeling
Het overnemen van de mogelijke claims door het nieuwe ziekenhuis is een van de mogelijke oplossingen, stelt ook directeur Barbara Stam van verzekeraar Centramed. Dan zou het nieuwe ziekenhuis een extra polis met een ‘inloopregeling’ moeten afsluiten. Centramed verdeelt samen met Medirisk de markt voor aansprakelijkheidsverzekeringen van ziekenhuizen. De inloopregeling is een optie voor toekomstige gevallen. Stam: “Het is extra dekking waarmee je alle claims die nog in de pijplijn zit nog kunt melden. Dat gaat in principe nog jaren terug. Over die termijn kun je afspraken maken. Zo voorkom je dat patiënten tussen wal en schip vallen.”
Calamiteitenfonds
In een dergelijk noodgeval als nu, vindt Stam overigens dat ziekenhuizen en verzekeraar zich verantwoordelijk moeten voelen voor de patiënten. “Je zou een calamiteitenpot kunnen overwegen.” De verzekeraar ziet daarbij dan wel een rol weggelegd voor de NVZ vereniging van ziekenhuizen en eventueel Zorgverzekeraars Nederland. Zij zouden moeten bijdragen aan de opbouw van zo’n calamiteitenpot.
Reactie NVZ
De NVZ vereniging van ziekenhuizen onthoudt zich van commentaar. Volgens de woordvoerder is dit aan de individuele ziekenhuizen en hun verzekeraar om te bespreken. (Daan Marselis)
*
bron: http://www.palsgroep.nl/over-pals-groep/nieuws/aansprakelijkheidsverzekeraar-Medirisk
24 jan. 2014
Kort geding tegen aansprakelijkheidsverzekeraar MediRisk
Mensen die slachtoffer zijn geworden van een medische misser in het Ruwaard van Putten ziekenhuis dreigen hun schade niet te kunnen verhalen. De verzekeraar van het ziekenhuis, MediRisk die deze claims afhandelt, weigert de claims in behandeling te nemen die zijn ingediend na de faillissementsdatum. De curator brengt daarom deze zaak voor de rechter.
Gevolgen schadevergoeding
De afspraak die de curator heeft gemaakt met MediRisk was dat de aansprakelijkheidsdekking tot en met 1 juli 2013 gegarandeerd zou worden. MediRisk stelt nu dat de verzekering per 1 juli 2013 is afgelopen en dat de claims die daarna zijn ingediend niet meer geldig zijn, ondanks het feit dat deze claims betrekking hebben op behandelingen in de periode voor het faillissement. Het gaat om totaal elf claims. Als de lopende claims gegrond blijken te zijn en MediRisk keert niet uit, krijgen de slachtoffers slechts een concurrente vordering in het faillissement. De schuld van het ziekenhuis ligt hoger dan gedacht en de curatoren schatten deze schuld op ruim € 55 mln. De uitspraak in dit kort geding is belangrijk voor de mogelijkheid van het verhalen van de schade op de verzekeraar.
Arts kan ook aansprakelijk gesteld worden
Een van de elf claims is in behandeling bij PALS groep letselschadespecialisten. En de kans op het verhalen van een rechtvaardige schadevergoeding hangt deels van de uitspraak van dit kort geding af. Indien de schade niet verhaald kan worden op de verzekeraar van het ziekenhuis kan dit ook gevolgen hebben voor de artsen van het Ruwaard van Putten ziekenhuis; juridisch zijn zij zelf ook aansprakelijk en worden in dergelijke letselschadezaken vaak ook aansprakelijk gesteld. Als de verzekering namens het ziekenhuis geen dekking biedt, kan het slachtoffer zijn of haar schade bij de arts zelf gaan verhalen.
Kenny Hassink van de PALS groep: “Het draait in dit soort zaken doorgaans immers om het al dan niet verwijtbaar handelen van een medewerker van het ziekenhuis, bijvoorbeeld een arts. Deze wordt dan ook aansprakelijk gesteld, samen met het ziekenhuis. In de praktijk pakt de verzekeraar van het ziekenhuis de behandeling van de zaak dan veelal op. Als die nu niet thuis geeft, zal het slachtoffer zich toch (weer) tot de arts moeten wenden.”