Nachtmerrie van iedere patiënt: artsen zien Henk aan voor een ander op operatietafel in Rijnstate

ARNHEM – Het is de nachtmerrie van iedere patiënt: persoonsverwisseling op de operatietafel. Het overkwam de 53-jarige hartpatiënt Henk Hesen uit Heelsum, die zich rot schrok toen hij vlak voor een dotterbehandeling consequent als ‘meneer Poort’ werd aangesproken. ,,Ik ben de ok uit gevlucht. De schrik zat er goed in.’’

Zijn eerste ervaringen waren al niet naar bijzonder prettig. ,,De dienstdoende arts wilde ondanks mijn bezwaren de katheter toch via de slagader in mijn rechterpols inbrengen, omdat dat volgens hem wel kon.’’

Ik was al gestresst, maar door de persoons­ver­wis­se­ling was mijn vertrouwen in een goede afloop helemaal weg

Henk Hesen

Verging van de pijn

,,Op voorhand heb ik al tegen artsen en verpleegkundigen gezegd dat de slagaders in mijn polsen daarvoor te slecht zijn’’, aldus Hesen.

,,De arts zette toch door. Hij duwde het slangetje langs de vernauwing in de slagader van mijn rechterpols om de eerste stent op zijn plaats te brengen. Ik verging van de pijn, heb gegild als een speenvarken. ‘We stoppen ermee’, zei de arts tegen mij, ‘we hebben u genoeg gebeuld’.’’

Operatietafel

Ik zag dat de artsen in de ok ook geschokt reageerden. Zo van: hoe kan dit nu?

Drie maanden later moest Hesen terug komen voor de afronding van de gestaakte behandeling. Toen verging het lachen hem helemaal. Bij die behandeling werd Hesen voor meneer Poort aangezien. ,,Vlak voor ik de ok opging, was er een uitgebreide check. Het was meneer Hesen voor en na’’, zo vertelt hij.

,,Eenmaal op de operatietafel gaat het mis. Een vrouwelijke arts komt naar me toe en vraagt: ‘hoe is het met de wond na uw openhartoperatie’? Ik was zo verbaasd dat ik niks kon zeggen. Ze zei: ‘Bij u is toch een ader uit uw arm gehaald?’’

,,Ze tilt het laken omhoog en kijkt verbaasd op. Ze ziet geen ‘ritssluiting’ op mijn borstkas. ‘U bent toch meneer Poort?, vraagt ze. Nee, zeg ik, ik ben Henk Hesen. Ik ben van de operatietafel afgestapt en weggegaan. Na mij mocht meneer Poort de ok in.’’

Beduusd

Hesen is nog beduusd van ‘al dat gedoe’. ,,Het is gelukkig tijdig ontdekt. Er zijn geen gekke dingen gebeurd, maar de schrik zat er goed in’’, vertelt hij.

,,Ik was al gestresst, maar door de persoonsverwisseling was mijn vertrouwen in een goede afloop helemaal weg. Ik zag dat de artsen in de ok ook geschokt reageerden. Zo van: hoe kan dit nu?’’

Hij heeft inmiddels een klacht ingediend bij ziekenhuis Rijnstate in Arnhem. Het gaat hem niet om schadevergoeding. ,,De artsen hadden beter moeten luisteren. Ook hadden ze beter met elkaar moeten communiceren, dan was er ook geen sprake geweest van een persoonsverwisseling.’’

Persoonsverwisseling

Het ziekenhuis heeft de zaak in behandeling genomen, maar wil inhoudelijk niet reageren. Een woordvoerder wil om privacyredenen niet aangeven of ze de klacht van Henk Hesen ontvangen en in behandeling heeft: ,,Als de patiënt een klacht heeft ingediend dan krijgt hij/zij een bericht van ontvangst van de klacht.”

Als inderdaad sprake was van een persoonsverwisseling is de vraag hoe dit mogelijk was. Bij Rijnstate wordt al jaren gewerkt met het ‘controlemodel’, dat ook wordt gehanteerd in cockpits van vliegtuigen: de hele operatieprocedure wordt uitvoerig met elkaar doorgenomen en gecheckt.

Wat later op de dag zou de operatie alsnog worden uitgevoerd. Hesen had er geen vertrouwen meer in en vluchtte weg. In januari is de ingreep alsnog doorgegaan.
———————–
23 januari 2020

www.omroepgelderland.nl 

Ziekenhuis wil om tafel met Henk na vlucht uit operatiekamer

Het is hem niet in de koude kleren gaan zitten. En nog steeds kan hartpatiënt Henk Hesen (53) uit Heelsum zijn ervaringen in het Rijnstate moeilijk bevatten. Hij weet sinds negen maanden dat hij hartpatiënt is. In juli werd Hesen gedotterd in Ede en in september volgde een afspraak in Arnhem. Daar zou hij stents laten plaatsen, buisjes van metaaldraad die ervoor zorgen dat het bloed goed kan blijven stromen.

Toch in de pols

De behandelend arts wilde de katheter via de slagader in Hesens rechterpols aanbrengen. Hesen protesteerde, want vooraf hij aangegeven dat dat niet zou gaan. De slagaders in zijn polsen verkeerden in een te slechte staat, voorzag Hesen. ‘Maar de arts deed het toch, ook al kon het niet’, vertelt de Heelsummer.

‘De stent werd op zijn plaats gebracht en ik krijste het uit van de pijn. Toen ze de slang er daarna uit haalden, bleef de haak ergens steken. De arts zei dat ze een probleem hadden en dat de slang er toch echt uit zou moeten. Doe dat dan maar, zei ik. Ze hebben vervolgens echter zo ruw getrokken dat mijn slagader kapot ging. De artsen hebben mijn onderarm moeten afbinden. Een dag later was mijn arm blauw, paars en groen geworden.’

Henk Hesen voor aanvang van zijn ingreep in Arnhem. Privéfoto.

Bij die traumatische ervaring bleef het niet. Drie maanden later werd Hesen terugverwacht in het ziekenhuis in Arnhem om de behandeling af te maken. Hij zegde de eerste twee afspraken af onder het mom van een griepje. ‘Ik was niet ziek. Het leverde me allemaal zoveel stress op, ik was bang na die eerste afspraak. Maar het ziekenhuis stuurde een brief waarin ze duidelijk maakten dat het echt moest gebeuren, anders zou de wachtlijst heel lang worden.’

‘U bent toch meneer Poort?’, vroeg de arts. ‘Nee’, zei ik. ‘Mijn naam is Hesen.’

Henk Hesen

Hesen raapte zijn moed bijeen en toog naar het ziekenhuis. Vlak voor de start van de behandeling merkte hij echter dat er iets niet in de haak was. Hij lag al op de operatietafel toen de arts hem vroeg hoe het met zijn wond ging na zijn openhartoperatie. ‘Ik wist niet wat ik moest zeggen. Ik had helemaal geen openhartoperatie gehad. Ze tilden het laken op waaronder ik lag en zagen dat het klopte wat ik zei. ‘Maar u bent toch meneer Poort?’, vroeg ze. ‘Nee’, zei ik. ‘Mijn naam is Hesen’. Daarna heb ik het laken weggetrokken en ben ik weggegaan.’

Hesen kan er niet bij dat zijn dossier zo slecht gelezen is. De katheter in zijn pols, de kapotte slagader, de persoonsverwisseling in de operatiekamer: het is hem simpelweg teveel. Dat de chirurgische ingreep in januari alsnog succesvol is uitgevoerd is een troost, maar alle gebeurtenissen zijn hem zwaar gevallen.

Uitnodiging voor gesprek

Donderdagochtend nam het hoofd juridische zaken van het Rijnstate contact op met de hovenier uit Heelsum. ‘Ze willen met me om tafel om te praten. Blijkbaar zijn ze zich rot geschrokken van de aandacht die aan het verhaal besteed wordt. Ze willen me afkopen, denk ik. Mijn advocaat heeft gezegd dat praten altijd kan.’

‘Mijn arm werd blauw, paars en groen’, zegt Henk Hesen. Privéfoto.

Hesen is blij dat zijn zaak nu de aandacht heeft. Tegelijkertijd merkt hij de keerzijde. ‘Ik ben nu echt hartstikke moe. De Gelderlander en het Algemeen Dagblad hebben mijn verhaal ook opgetekend. Al die gesprekken kosten me veel energie. Ik had liever gehad dat de Staatsloterij aan de deur was gekomen, dat snap je.’

Werken zit er ook niet in voor de 53-jarige Heelsummer. Al maanden niet. ‘Omdat ze mijn arm kapot getrokken hebben, kan ik daar nu niets mee. Ik ben op dit moment arbeidsongeschikt. Misschien verandert dat weer, maar nu lukt niets.’

Klacht ingediend

Hesen heeft een klacht ingediend bij het ziekenhuis. Het gaat hem niet om een schadevergoeding, zegt hij, al vermoedt hij dat er op den duur wel een voorstel in die richting zal komen.

Het Rijnstate ziekenhuis laat weten met het oog op de privacy niet in te kunnen gaan op individuele zaken van patiënten. Specifieke vragen over de ervaringen van Henk Hesen kan een woordvoerder niet beantwoorden.