MST meldt gemiste diagnose door kaakchirurg van opgegeven Hengeloër nu wel bij inspectie

MST meldt gemiste diagnose van opgegeven Hengeloër nu wel bij inspectie

ENSCHEDE – Het MST in Enschede meldt een gemiste diagnose door een kaak- en mondchirurg in 2016 alsnog bij de inspectie als mogelijke ‘calamiteit’. De medische misser kost een 59-jarige Hengeloër mogelijk het leven.

Zaak was zorgvuldig bekeken

De gemiste diagnose heeft volgens een woordvoerder van het MST in elk geval niets te maken met de onderlinge trammelant tussen de kaakchirurgen. Daarvan was destijds nog geen sprake, zegt hij. Dat de kwestie nu alsnog bij de IGZ wordt gemeld bestempelt hij als ‘voortschrijdend inzicht’. „Er is destijds ook zorgvuldig naar gekeken. Maar naar aanleiding van de commotie nu lijkt het ons beter om de inspectie dit te laten beoordelen.”

Of  een en ander gepaard moet gaan met nader onderzoek is aan de IGZ. Is dat geval dan moet het ziekenhuis vermoedelijk eerst zelf  de kwestie – al dan niet met externe deskundigen – onderzoeken. Is de IGZ daarover niet tevreden dan kan het alsnog zelf actie ondernemen.

De leiding van het  MST heeft bij de kaakchirurgen orde op zaken gesteld. Bovendien werkt de betrokken arts hier niet meer. Hij is – tijdelijk – arbeidsongeschikt na een ongeval. Met hem is afgesproken dat hij niet meer terugkeert. Een en ander kan reden zijn voor de inspectie om de zaak verder te laten rusten.

Volgens de wet moeten calamiteiten – of het vermoeden daarvan – ‘onverwijld’ gemeld worden bij de IGZ. Bij een calamiteit is de patiëntveiligheid in het geding. Het wordt als volgt omschreven: ‘een niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit van de zorg en die tot de dood van of een ernstig schadelijk gevolg voor een cliënt heeft geleid.’

De maatschap van kaakchirurgen wil zelf niet op de kwestie reageren. Ze laat dit over aan MST.