Mr Sophie Hankes SIN-NL lid Platform Betrouwbare Zorgcijfers eerste bijeenkomst

vlnr staand: Roger Sorel, Anton Maes, John Jacobs, Gijs van Loef, Corina Blankenstijn, Marian Louppen
vlnr zittend: Sophie Hankes, Marion Frissen, Cock de Graaf
op de foto ontbreken San Oei, Peter Harteloh, Dick van der Zon en Jan Terlouw

1e Bijeenkomst Platform Betrouwbare Zorgcijfers succes

Maandag 1 oktober 2018 kwam het Platform Betrouwbare Zorgcijfers, een digitaal netwerk van zorgdeskundigen dat oproept tot een onafhankelijk onderzoek naar het functioneren van het systeem van de gezondheidszorg (het zorgstelsel), voor de eerste maal bijeen in het midden van het land.

Het platform staat achter de op handen zijnde publicatie over het zorgstelsel in Medisch Contact.

Ook zijn er werkafspraken gemaakt.

Wat wil het platform en wie maken er deel van uit?  Het PBZc stelt zich aan u voor