Misstanden in Huis voor Klokkenluiders

 Er wordt onderzoek gedaan naar mogelijke misstanden bij het Huis voor Klokkenluiders. Dat meldt minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken. Het gaat om een melding over het algemeen functioneren van het Huis en een over de benoemingsprocedure van de huidige voorzitter.


Opstartproblemen
Het Huis voor Klokkenluiders in Utrecht is opgezet om mensen te helpen als zij misstanden bij hun bedrijf of bij de overheid willen melden. De organisatie kende sinds de oprichting begin 2016 de nodige opstartproblemen. Dat leidde tot het aftreden van het bestuur. Afgelopen zomer werd Wilbert Tomesen als nieuwe voorzitter benoemd.

Passende procedure

Omdat de twee melders niet terechtkunnen bij het Huis, moest er gezocht worden naar een passende procedure. Er is besloten dat de Nationale Ombudsman de melding over het functioneren van het Huis gaat onderzoeken. En de melding over de benoemingsprocedure zal door een onafhankelijke commissie worden onderzocht, aldus Ollongren. Het ministerie ontving de meldingen op 17 september. In verband met het onderzoek kan de minister er verder niets over zeggen.

Onafhankelijk bestuursorgaan
Het Huis voor Klokkenluiders is een zelfstandig bestuursorgaan (zbo). De instelling valt wel onder verantwoordelijkheid van het ministerie, maar staat ook ver van het ministerie om de onafhankelijkheid te waarborgen. Het Huis laat in een verklaring weten voluit te zullen meewerken aan de onderzoeken. ‘Als er één organisatie is die het waardeert dat er bij een vermoeden van een misstand daarvan melding wordt gedaan, is het wel het Huis voor Klokkenluiders’, staat in de verklaring. (ANP)