Missie en visie SIN-NL: vertel en herstel, registreer en leer

De stichting SIN-NL zet zich voor de verbetering van de positie van slachtoffers van medische fouten en voor de verbetering van de kwaliteit van gezondheidszorg.

SIN-NL is er op gericht om de patientveiligheid te verhogen, zowel voor, tijdens en na medische behandelingen.

In dit kader publiceert SIN-NL websites met ondermeer nieuws, achtergronden, oplossingen,  is  actief op Twitter, bezoekt en spreekt  tijdens congressen, voert overleg met  medische organisaties, patientenorganisaties, patiënten, beleidsmakers, en politici.

SIN-NL publieert het Zwartboek Noodsituatie slachtoffers van medische fouten in boekvorm en online beschikbaar. SIN-NL heeft twee hoofddoelstellingen:
Vertel en herstel!
Registreer en leer!

SIN-NL acht het van groot belang om kennis en uitvaring uit te wisselen alsmede een constructieve bijdrage te leveren om invloed uit te oefenen op nationale en internationale beleidsafspraken.

Visie
Het respecteren van rechten van patiënten, dus ook van slachtoffers van medische fouten hoort gemeengoed te zijn in de gezondheidszorg, conform de ethische, professionele en wettelijke zorgplicht voor artsen en verpleegkundigen. De basis hiervoor wordt gevormd door de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst, de Wet Kwaliteit Klachten Geschillen Zorg en de Wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg.
Met name het verstrekken van volledige en juiste informatie door artsen aan patiënten teneinde goed geïnformeerd toestemming te verstrekken voor medische behandeling is cruciaal. Ook het ontvangen van volledige schriftelijke informatie tijdens en na de medische behandeling hoort vanzelfsprekend te zijn conform de zorgplicht evenals het vervangen van adequate diagnostiek en herstelbehandeling na de medisch fout.

De overheid heeft aan de Inspectie Gezondheidszorg het toezicht toebedeeld over de kwaliteit van gezondheidszorg. De ervaring heeft helaas geleerd dat dit toezicht niet voldoet noch ten aanzien van preventie van medische fouten, noch ten aanzien van het verlenen van hulp aan slachtoffers van medische fouten.

In dit kader heeft de stichting SIN-NL een aanvullende maatschappelijke taak, teneinde zowel artsen op hun verantwoordelijkheden te wijzen als patiënten en slachtoffers van medische fouten te informeren en te adviseren.

SIN-NL stelt zich zowel proactief op, door voorstellen te formuleren en uit te dragen als reactief ten aanzien van maatschappelijke medische ontwikkelingen of individuele medische nalatige zorgverleners.

SIN-NL streeft ten allen tijde naar dialoog. Doel is gelijkwaardige samenwerking tussen patiënten en zorgverleners, op basis van wederzijds respect teneinde de kwaliteit van zorg te verbeteren.