Minister Schipppers: teveel fouten in medische dossiers van huisartsen

BriefSchippers-medisch-dossier-bij-huisarts-vol-fouten2352014

http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws/nieuws/2014/05/23/te-veel-fouten-in-medische-dossiers.html
Te veel fouten in medische dossiers

Nieuwsbericht | 23-05-2014

Minister Edith Schippers (VWS) vindt het zorgelijk dat veel huisartsen hun patiëntendossiers niet op orde hebben. Dit schrijft zij vandaag aan de Tweede Kamer in reactie op een onderzoek van de Consumentenbond uit april waaruit blijkt dat tweederde van de dossiers niet compleet of onjuist is.

‘Zorgverleners moeten hun patiëntendossiers op orde hebben, dat staat buiten kijf. Het signaal dat uit het onderzoek van de Consumentenbond naar voren komt baart mij dan ook zorgen en neem ik zeer serieus. Ik zal de huisartsenorganisaties hierop aanspreken en ga ervan uit dat huisartsen dit signaal serieus zullen oppakken’, aldus minister Schippers.

Ondersteuning huisartsen

Schippers wijst op verschillende programma’s die huisartsen ondersteunen bij het op orde brengen en houden van patiëntendossiers. Zo worden huisartsen extra beloond voor kennis en bijscholing over, en uitvoering van de richtlijnen omtrent het bijhouden van medische dossiers. Verder kunnen huisartsen gebruik maken van een EPD-scan, waarmee getoetst kan worden of het dossier aan alle eisen voldoet. Het elektronisch patiëntendossier (EPD) is daarmee de sleutel tot veilige patiëntenzorg, mits het goed wordt bijgehouden.

Overdracht van medische gegevens

Huisartsen zijn bij het op orde houden van het medisch dossier ook afhankelijk van de informatie die zij verstrekt krijgen van patiënten en andere zorgverleners. Zo vindt Schippers het onacceptabel dat laboratoriumonderzoeken dikwijls ontbreken in een medisch dossier. Ook andere zorgverleners zijn verantwoordelijk voor het up-to-date houden van het medisch dossier van de huisarts. Hiervoor is goede uitwisseling van gegevens van groot belang. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) voert om die reden op dit moment een onderzoek uit naar de overdracht van medische en verpleegkundige gegevens van ziekenhuis naar andere zorgaanbieders, zoals huisartsen, thuiszorg en verpleeghuis. Doel van het onderzoek is beter zicht te krijgen op de kwaliteit van de dossiervorming en op de mogelijke verbeterpunten.

http://www.skipr.nl/actueel/id18508-schippers-spreekt-huisarts-aan-op-dossiervoering.html

23-05-2014 door: Skipr Redactie

Huisartsen moeten de medische dossiers van hun patiënten veel beter op orde hebben. Minister Edith Schippers van Volksgezondheid gaat de huisartsenorganisaties daarop aanspreken.

Schippers kondigt dat vrijdag aan in  brief aan de Tweede Kamer. Aanleiding is een onderzoek van de Consumentenbond waaruit vorige maand bleek dat twee derde van de dossiers bij huisartsen niet compleet of onjuist is. Schippers vindt dat zorgelijk.

Ze erkent dat huisartsen voor de dossiers ook afhankelijk zijn van de informatie de ze krijgen van patiënten zelf of van andere zorgverleners. Zo vindt ze het onacceptabel dat laboratoriumonderzoeken dikwijls ontbreken in een medisch dossier. (ANP)