Schippers: zwijgcontracten onacceptabel, onderzoek calamiteiten is cirucus, vergeet 38.000 slachtoffers

Commentaar SIN-NL
Minister Schippers blaast hoog van de toren dat zwijgcontracten onacceptabel zijn, bravo.
Maar:
-zij vergeet te zeggen dat zwijgcontracten juridisch ongeldig zijn wegens strijdigheid met grondrechten en mensrechten, zoals toegang tot het recht en vrijheid van meningsuiting.
-zij durft zeer respectloos te stellen dat er paar jaar in Nederland 1600 calamiteiten zijn, dwz slachtoffers van medische fouten. Dit is het officiele aantal dodelijke slachtoffers van medische fouten per jaar in Nederland. De cijfers liggen in werkelijkheid zeer waarschijnlijk 2- 3 keer hoger, volgens Dr J. Vesseur vml IGZ.
-zij vergeet 38.000 duizend slachtoffers van medische fouten, die per jaar ernstige gezondheidsschade oplopen door falende artsen, zie Nivelrapporten.
-Evenzo is het respectloos om het onderzoeken van 1600 medische fouten waardoor 1600 Nederlandse patienten onnodig stierven, een CIRCUS te noemen!
Minister Schippers: dit is onacceptabel. U dient dit te rectificeren en Uw excuses aan te bieden.
———-

Schippers: ‘Zwijgcontracten onacceptabel’

Patiënten of nabestaanden vragen om een zwijgcontract te ondertekenen na een calamiteit, is onacceptabel.

Dat zei minister Schippers gisteren tijdens het Kamerdebat over de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Geen excuus
Schippers: ‘Er is geen excuus om niet te melden. Ook bij twijfel kan een zorginstelling het best melden. De zorg is erbij gebaat zich kwetsbaar op te stellen als er soms dingen mis zijn gegaan. Je moet op geen enkele manier de indruk wekken dit onder het tapijt te willen vegen.’ Schippers adviseert mensen met klem om nooit een zwijgcontract aan te gaan.

Inspectie voor de Gezondheidszorg
De minister vindt het volkomen logisch dat ziekenhuizen de Inspectie op hun dak krijgen als dergelijke contracten blijken te zijn getekend. ‘Ik heb geen bezwaar tegen vergoeding van materiële schade. Maar dat mag er nooit toe leiden dat mensen moeten zwijgen, of niet naar de Inspectie mogen gaan.’ Schippers verwijst mensen die al een vorm van een zwijgcontract hebben getekend naar de Inspectie. Daar kan men veilig bespreken wat de beste wijze van handelen is.

Wkkgz
Op verzoek van de Kamer zegt Schippers toe dit, voor zover mogelijk is, wettelijk te verankeren in de Wkkgz. ‘Ik ga kijken of is vast te leggen dat men niet mensen hun recht mag ontnemen naar de tuchtrechter of de Inspectie te gaan.’

Calamiteitenonderzoek
SP-Kamerlid Van Gerven pleit voor meer onafhankelijk onderzoek: ‘De Inspectie moet ook zelf onderzoek doen en niet alleen varen op rapporten van interne onderzoeken door het ziekenhuis.’ Van Gerven doelt op het Tergooiziekenhuis dat een incident met dodelijke afloop ten onrechte niet als calamiteit heeft gemeld terwijl er later ernstige tekortkomingen in de zorg bleken te zijn. Het onderzoek naar de calamiteit duurde anderhalf jaar. Schippers: ‘Er zijn 1600 calamiteiten per jaar. Die allemaal onderzoeken zou een heel circus betekenen. Voor het lerend vermogen is het cruciaal dat de instelling zelf bij het onderzoek is betrokken.’ Van Gerven wil graag een maximale termijn voor de afronding van calamiteitenonderzoeken. Schippers: ‘Anderhalf jaar is lang. Dat vind ik ook. Aan de andere kant heeft het natuurlijk ook met capaciteit van de Inspectie te maken.’

Dossier Juridische Zaken De zorg is aan verandering onderhevig wat onduidelijkheid en conflicten met zich meebrengt. De oplossing komt dan vaak uit het juridische circuit. In het dossier juridische zaken leest u over juridische kwesties, rechtszaken en het scheidsgerecht. Lees meer >>