Minister Hoekstra: stijgende zorgkosten zijn niet vol te houden

Interview De kosten van de gezondheidszorg stijgen de komende jaren in een tempo dat Nederland niet kan volhouden. Volgens minister van Financiën Wopke Hoekstra is het ‘heel simpel’: ,,Deze groei van de kosten van de zorg is op termijn niet houdbaar en niet organiseerbaar”, zegt hij in een interview met deze krant. 

De zorg duwt als een koekoeks­jong andere vogeltjes uit het nest

Wopke Hoekstra, Minister van Financiën

Het Centraal Planbureau becijferde onlangs dat de zorgkosten in de volgende kabinetsperiode oplopen tot 100 miljard euro, ofwel tien procent van het bedrag dat in Nederland jaarlijks wordt verdiend. Volgens Hoekstra komen andere overheidsuitgaven daardoor in de verdrukking. ,,De zorg heeft het vermogen om als een koekoeksjong andere vogeltjes uit het nest te duwen”, stelt hij.

Hoekstra laat in het midden of er in de zorgkosten moet worden gesneden. ,,Op korte termijn zijn bezuinigingen niet nodig”, stelt hij. Volgens de CDA’er – die later dit jaar besluit of hij een gooi doet naar het CDA-lijsttrekkerschap – is het allereerst zaak dat het groeivermogen van de Nederlandse economie wordt gestimuleerd. ,,Als we al die mooie voorzieningen structureel willen volhouden, zal de economie harder moeten groeien.” Dat is volgens hem ook de reden dat het kabinet voor 1 april komt met een concreet plan voor een investeringsfonds.

Tegelijkertijd is het volgens hem belangrijk om de zorgkosten onder de loep te nemen. ,,Dat betekent dat je zult moeten kijken: hoe geef je het geld verstandig uit, terwijl je de mooie kanten van ons stelsel in stand houdt. Onze ziekenhuizen zijn van wereldklasse, de zorg is voor iedereen toegankelijk. Vergelijk dat eens met Amerika, waar mensen die onverzekerd zijn soms met rotte tanden in de mond zitten.”

Lees hieronder het uitgebreide interview met de minister van Financiën Wopke Hoekstra: ‘Vooruit met de geit, voor je het weet ligt de boel weer stil