Meldplicht arts bij incident met medisch hulpmiddel

Zorgverleners moeten melding maken van incidenten met medische hulpmiddelen. Dat legt minister Bruno Bruins (Medische Zorg) vast in nieuwe wetgeving rond medische hulpmiddelen.

De oude Wet op de medische hulpmiddelen wordt momenteel aangepast om te voldoen aan nieuwe, Europese verordeningen die meer eisen stellen aan de veiligheid en kwaliteit van medische hulpmiddelen. De nieuwe Wet medische hulpmiddelen ligt nu ter behandeling bij de Tweede Kamer.

De Europese verordeningen leggen een meldplicht op aan fabrikanten als er zich incidenten voordoen met hun producten. Minister Bruins voegt op verzoek van de Tweede Kamer ook zo’n meldplicht in voor individuele zorgverleners. zie verder www.medischcontact.nl