Meer meldingen over bijwerkingen van implantaten

Het aantal meldingen steeg ten opzichte van 2018, toen er 162 meldingen werden gedaan. In 2017 waren het er meer, maar toen was er veel publiciteit over de oprichting van het meldpunt medio dat jaar.

Een implantaat is iets dat om medische of cosmetische redenen voor lange tijd in het lichaam wordt gebracht. Verreweg de meeste meldingen betreffen borstimplantaten. Daarna volgen meldingen over koperspiraaltjes en bekkenbodemmatjes. Vermoeidheid is de vaakst genoemde klacht. De jongste patiënt met klachten was vorig jaar 18, de oudste 85. (ANP)
————-

In 2019 ontving het Meldpunt en Expertisecentrum Bijwerkingen Implantaten (MEBI) van 397 personen meldingen van vermoede bijwerkingen. Deze meldingen gingen over 462 implantaten. Over deze 462 implantaten werden in totaal 2640 bijwerkingen gemeld. Dat blijkt uit de Jaarrapportage 2019 van het Meldpunt en Expertisecentrum Bijwerkingen Implantaten.