Meer aandacht voor patiëntenzorg in opleiding tot apotheker

Studenten die de universitaire apothekersopleiding volgen, krijgen meer onderwijs gericht op patiëntenzorg. Zo worden zij beter voorbereid op hun rol als zorgverlener.

Dit blijkt uit het nieuwe Raamplan Farmacie 2016, dat de vereiste kennis en vaardigheden van de basisapotheker beschrijft. Het raamplan wordt vandaag gepresenteerd op het eerste Landelijke Onderwijscongres Farmacie in Amersfoort. Tom Schalekamp (oud-directeur School of Pharmacy aan de Universiteit Utrecht), één van de opstellers van het plan: “Het nieuwe raamplan onderstreept het belang van direct patiëntcontact. Dan is het van belang dat je als medezorgverleners elkaars taal leert spreken.” Een deel van de apothekersopleiding vindt bij voorkeur gezamenlijk met geneeskundestudenten plaats.

Aanleiding voor het nieuwe Raamplan Farmacie 2016 was de wens van de universitaire opleidingen hun curriculum te vernieuwen vanwege de ontwikkelingen in het apothekersvak. Apothekers bereiden minder vaak zelf geneesmiddelen en zijn nog meer dan voorheen specialistische adviseurs van artsen en patiënten. Dit is bijvoorbeeld het gevolg van nieuwe ontwikkelingen als precision medicine, waarbij in de behandeling van de patiënt rekening wordt gehouden met zaken als genetische variaties en omgevings- en leefstijlfactoren.

Apothekers uit de praktijk

De bachelor- en masteropleidingen Farmacie van Groningen, Leiden en Utrecht werkten samen bij het opstellen van het raamplan. Ook apothekers uit de praktijk waren betrokken. Apothekersvereniging KNMP speelde een faciliterende rol. De universitaire opleiding tot basisapotheker bestaat uit een driejarige bachelor en een driejarige master. Basisapothekers kunnen zich na afsluiting van hun master specialiseren tot ziekenhuis- of openbaar apotheker, of kiezen voor een loopbaan in een ander veld, zoals industrie of overheid.