Medisch tuchtrecht en de IGZ voorstander van de doofpot: waarschuwing voor de onnodige dood van Rogier Mooij- 21jr

Blijkbaar is het de taak van SIN-NL om duidelijkheid te scheppen over het falen van het toezicht van de Inspectie Gezondheidszorg  (IGZ) en het falen van het medisch tuchtrecht, geschapen en in stand gehouden door de medische sector oftewel artsen.

Als voorbeeld nemen we de onnodige dood van Rogier Mooij- 21 jaar- in ziekenhuis Tergooi te Hilversum.
De IGZ klaagde uitsluitend de verantwoordelijke longarts dr P. M. S. Schröder aan.
Hij kreeg een waarschuwing….
DIt betekent dat zijn naam anoniem bleef en niet gepubliceerd werd in het BIGregister, in het overzicht van zorgverleners aan wie een maatregel is opgelegd.
Zo hebben politici, jawel ook de PvdA, de SP, Groen LInks en natuurlijk D66 en de VVD zgn namens het Nederlandse volk afgesproken.
Wanneer het tuchtcollege een waarschuwing oplegt, mag de klager/klaagster hiertegen niet in hoger beroep gaan, zie wet BIG, zo hebben politici, jawel ook de PvdA, de SP, Groen LInks en natuurlijk D66 en de VVD zgn namens het Nederlandse volk afgesproken.
Let op: het feit dat een klager uitgesloten is van het instellen van hoger beroep is naar de mening van SIN-NL in strijd met het beginsel van “fair trial” art 6 Europees Verdrag van de Rechten van de Mens- EVRM..
Een integere deskundige mensenrechtenadvocaat zou dit moeten oppakken en Nederland moeten aanklagen wegens schending van art 6 EVRM.
En als klap op de vuurpijl is de IGZ helaas en niet geheel onverwacht NIET in hoger beroep gegaan tegen deze vernederende uitspraak, die de familie van Rogier veel verdriet doet.

Er rest slechts één conclusie: medisch tuchtrecht , de medische sector, artsen dus en de IGZ beschermen deze zo notoir falende longarts dr P. M. S. Schröder en stoppen zijn falen in de doofpot.
SIN-NL is voor openheid, zorgvuldigheid naar slachtoffers van medische fouten en hun nabestaanden en voor leren van fouten.
Daarom roepen wij alle betrokkenen en verantwoordelijken ter verantwoording.
Er dienen oa tuchtprocedures aangespannen te worden alsmede vervolging ingesteld te worden  tegen de betrokken arts-assistenten en de internist, alsmede tegen de falende bestuursleden van het Tergooiziekenhuis.
IGZ en Openbaar Ministerie neem Uw verantwoordelijkheid en ga aan de slag.
Politici dienen de schending van art 6 EVRM zo snel mogelijk te beeindigen en hoger beroep ook bij een waarschuwing in het medisch tuchtrecht mogelijk te maken.
Journalisten : publiceer !!!