Medisch tuchtcolleges: 14% van klachten gegrond, meestal waarschuwing

Geen toename tuchtklachten

Het aantal klachten dat bij de regionale tuchtcolleges (RTG’s) binnenkomt, is de afgelopen jaren niet gestegen. Dit blijkt uit het jaarverslag van de tuchtcolleges over 2014.

In 2014 kwamen 1575 nieuwe klachten binnen, in 2013 waren dat er 1640. Het aantal mondelinge vooronderzoeken is de afgelopen vijf jaar toegenomen, van 10 procent in 2009 tot 22 procent in 2014. Een vooronderzoek vindt plaats nog voordat een tuchtcollege een zaak in de raadkamer of op een zitting behandelt. Het aandeel zaken dat in de raadkamer al wordt afgedaan (dus niet ter zitting komt) is in die periode ook toegenomen, van 57 naar 75 procent.

Lees verder