Medisch specialisten zijn best verdienende zzp’ers:150.00 euro p.jr

Commentaar SIN-NL
Let wel: iedere factuur die medisch specialisten indienen bij de zorgverzekeraars wordt vergoed, ongeacht de uitkomst van hun medisch handelen.
Bovendien is bekend dat zij hun medische fouten verzwijgen naar hun slachtoffers en aan de Inspectie Gezondheidszorg ondanks hun wettelijke verplichtingen.
Het is de hoogste tijd om hun honorarium drastisch te verlagen en hen niet meer te betalen voor hun medische fouten.
Dat kan jaarlijks een forse besparing van de zorgkosten in Nederland opleveren bij ca 38.000 patienten die gezondheidsschade oplopen en ca 2000 patienten die overlijden in Nederland door medische fouten!
———————-

Zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers)
 die in een praktijk van medisch specialisten werken verdienen het meest. Ze laten de zzp’ers die elders werkzaam zijn ver achter zich. Er is hierbij gekeken naar het doorsnee ondernemersinkomen. Dat is het ondernemersinkomen waar de ene helft van de zzp’ers boven en de andere helft onder zit. Dat meldt CBS.

Het ondernemersinkomen omvat inkomen uit eigen onderneming, of loon directeuren, of overige inkomsten uit arbeid, of een combinatie hiervan.

Voor zzp’ers die werkzaam zijn in een in praktijk van medisch specialisten kwam het ondernemersinkomen in 2014 uit op 150 duizend euro. Ook andere bedrijfstakken in de gezondheidszorg staan hoog in de top tien van doorsnee ondernemersinkomen, zoals apotheken en tandarts- en huisartspraktijken.  Alleen zzp’ers voor wie het ondernemersinkomen de voornaamste inkomensbron is zijn meegenomen in de analyse. Personen die bijverdienen als zelfstandige zonder personeel zijn niet meegerekend.

051015202530350100255075125150175

Holdings, interne concerndiensten, 10:

Doorsnee ondernemersinkomen zzp’ers (x1000 euro): 57,1

Top 10 specifieke bedrijfstakken met hoogste zzp ondernemerinkomens, 2014

Doorsnee ondernemersinkomen zzp’ers (x1000 euro)
Aantal zzp’ers (x1000)
Praktijken van medisch specialisten1Dienstverlening voor de scheepvaart2Apotheken3Praktijken van tandheelkundigen4Praktijken van huisartsen 5Rechtskundige dienstverlening6Adviesbureaus op het gebied van IT7Overige kredietverstrekking8Financiële holdings9Holdings, interne concerndiensten10

Aantal zzp’ers (x1000)Doorsnee ondernemersinkomen zzp’ers (x1000 euro)

Van abortuskliniek tot centrum voor haartransplantatie

De medische praktijken en dagbehandelcentra kennen een grote diversiteit. Onder meer abortusklinieken, oncologische en radiotherapeutische instituten, privéklinieken, centra voor haartransplantatie, en praktijken voor geestelijke gezondheids- en verslavingszorg vallen onder deze bedrijfstak.

Binnen de gezondheids- en welzijnszorg zijn de meeste zzp’ers werkzaam in praktijken van paramedici. In 2014 ging het om 24 duizend personen met een doorsnee ondernemersinkomen van 23 duizend euro. De laagste inkomens waren te vinden in de kinderopvang en peuterspeelzaalwerk (16 duizend euro in doorsnee voor 5,3 duizend zzp’ers) en de ambulante jeugdzorg en welzijnswerk (21 duizend euro in doorsnee voor 2,1 duizend zzp’ers).

Dit boomdiagram geeft het aantal zzp’ers en hun inkomen weer binnen de structuur van de standaard bedrijfsindeling (SBI). Deze waaiert uit van de hoofdstam helemaal links (1e digit) tot steeds fijnere takken naar rechts (alle onderliggende 2, 3 en 4 digit codes). De hoogte van de blokken is een maat voor het aantal zzp’ers, en de kleur een indicatie van het doorsnee ondernemersinkomen.

0100255075125150175

Doorsnee ondernemersinkomen zzp’ers binnen gezondheids- en welzijnszorg

Praktijken van medisch specialistenPraktijken van tandheelkundigenPraktijken van huisartsenOverige ambulante gezondheidszorgWelzijnszorg met overnachtingHuizen verstandelijk gehandicaptenWelzijnswerk ouderen, gehandicaptenPraktijken van paramediciAmbulante jeugdzorg en welzijnswerkKinderopvang en peuterspeelzaalwerk

Ondernemersinkomen zzp’ers (x1000 euro)

Praktijken van medisch specialisten

De zzp’ers in praktijken van medisch specialisten (uitgezonderd de tandheelkundepraktijken) hebben een lager ondernemersinkomen dan de zelfstandigen met personeel (zmp’ers) in deze branche. Zij verdienden in 2014 6 procent minder dan hun collega zmp’ers.
De zzp’er werkzaam in praktijken van medisch specialisten is er in inkomen wel op achteruit gegaan. In 2014 viel zijn doorsnee ondernemersinkomen 11 procent lager uit dan het jaar daarvoor.

01234567160165170175180185155190

2014:

Aantal zzp’ers (x1000): 6,5

Zzp’ers in praktijken van medisch specialisten en medische dagbehandelcentra

Aantal zzp’ers (x1000)
Doorsnee ondernemersinkomen zzp’ers (x1000 euro, lopende prijs)
——————-
bron skipr.nl

Medisch specialisten zijn best verdienende zzp’ers

Zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) die in een praktijk van medisch specialisten werken verdienen het meest. Ze laten de zzp’ers die elders werkzaam zijn ver achter zich, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

 Het CBS heeft gekeken naar het doorsnee ondernemersinkomen. Dat is het ondernemersinkomen waar de ene helft van de zzp’ers boven en de andere helft onder zit.  Voor zzp’ers die werkzaam zijn in een in praktijk van medisch specialisten kwam het ondernemersinkomen in 2014 uit op 150 duizend euro.

Ook andere bedrijfstakken in de gezondheidszorg staan hoog in de top tien van doorsnee ondernemersinkomen, zoals apotheken en tandarts- en huisartspraktijken.

– See more at: http://www.skipr.nl/actueel/id26048-medisch-specialisten-zijn-best-verdienende-zzpers.html#sthash.52wCimJ9.dpuf