Medirisk: Medische claims stijgen naar recordhoogte

Medische claims stijgen naar recordhoogte

Het aantal medische claims neemt toe en de hoogte ervan is vorig jaar sterk gestegen. Verzekeraar MediRisk meldt dat het gemiddelde claimbedrag het afgelopen jaar toenam met 20 procent: van 46.000 euro tot een recordbedrag van 55.000 euro. Exclusief de afgewezen claims is de uitkering gemiddeld 80.000 euro.

Centramed, de tweede grote aanbieder op de markt van medische aansprakelijkheidsverzekeringen, meldt eenzelfde ontwikkeling. Met de aansprakelijkheidsverzekeringen dekken ziekenhuizen de financiële en juridische gevolgen af voor hun zorgverleners, als ze na een behandeling door patiënten of nabestaanden worden aangesproken op medische fouten.

Geboorte kinderen

De hoogste bedragen worden uitgekeerd voor fouten bij de geboorte van kinderen. “Bijvoorbeeld als zij daarbij hersenletsel oplopen”, zegt Theunis Schaafstra, manager medisch risicomanagement bij MediRisk. Acht van de tien grootste bedragen die MediRisk de afgelopen jaren toekende, ging naar ouders waarbij iets misging bij de bevalling.

Het verzekeringsbedrijf moest vorig jaar enkele keren meer dan een miljoen euro uitkeren voor een fout bij een geboorte. Dat geld is niet alleen een tegemoetkoming voor extra zorgkosten; hierin zit vaak ook smartengeld en een vergoeding voor juridische kosten.

Zelf afhandelen

MediRisk keerde vorig jaar 33 miljoen euro uit aan klagers en Centramed heeft voor hetzelfde bedrag een voorziening voor claims getroffen. Het daadwerkelijke bedrag dat is uitbetaald is veel hoger, omdat ziekenhuizen de laatste jaren steeds meer klachten zelf afhandelen.

“Een gemiddeld ziekenhuis behandelt twintig à dertig medische claims per jaar zelf”, schat Schaafstra. Dat betekent dat er afgelopen jaar bij een doorsnee-ziekenhuis ongeveer vijftig claims binnenkwamen.

Drie keer zo hoog

De uitgekeerde claimbedragen zijn bijna drie keer zo hoog dan tien jaar geleden. Belangrijke oorzaak is volgens Centramed “een verharding van ingenomen standpunten”. Wat meespeelt, zegt MediRisk, is dat de overheid terugtreedt (lagere vergoeding ziektekosten, strengere WAO-normen) en het toenemende aantal zzp’ers. Na een medische misser derft die laatste groep meer inkomen door een revalidatie, ziekteperiode of handicap, omdat ze hiervoor vaak slechter zijn verzekerd.

Gemiste diagnose

Behalve bij bevallingen worden vaak claims betaald na gemiste diagnoses, zoals een tumor die te laat werd ontdekt. Naar verhouding worden ook veel claims goedgekeurd na fouten op de SEH. Schaafstra: “Oorzaak is daar vaak dat er sneller diagnoses worden gesteld en behandeld, en dat er veel wordt gesneden.” De laatste jaren groeit bovendien het aantal claims door schade met implantaten en door dwarslaesies.