‘Medicijngebruik patiënt vaak slecht overgedragen van arts naar arts’

IGZ rapport Veilig voorschrijven moet beter   2017 01 06

 Commentaar SIN-NL
Schande dat onze universitair opgeleide zorgprofessionals zo slordig en onzorgvuldig hun taak mbt medicijnen uitvoeren. Hiermee schenden ze hun ethische, professionele en wettelijke zorgplicht.
Precisie hoort het fundament van medisch handelen te zijn!
Lees hier het rapport.


Bij veel zorginstellingen is het nog altijd slecht gesteld met de veiligheid rond medicijnen. Vaak gaat het mis op het moment dat een arts een patiënt overdraagt aan een andere zorgverlener.

De inspectie onderzocht de omgang met medicijnen in de afgelopen twee jaar bij huisartsen, ziekenhuizen, verpleeghuizen, de gehandicaptenzorg, de geestelijke gezondheidszorg en de forensische zorginstellingen.

”Als zorgverleners van verschillende organisaties zijn betrokken, is er vaak onvoldoende overleg. Een vergissing is dan zo gemaakt”, zegt Ronnie van Diemen, inspecteur-generaal bij de IGZ.

Vooral bij patiënten die meerdere medicijnen voor verschillende aandoeningen slikken gaat het vaak mis. Dat is vooral bij ouderen het geval.

 

EVS

Volgens de inspectie is er ook meer aandacht nodig voor de risico’s van het elektronisch voorschrijfsysteem (EVS), waar steeds meer artsen gebruik van maken.

”Systemen kunnen fouten bevatten of onvolledig zijn. Je kunt niet blind erop vertrouwen”, aldus Van Diemen. Ook de patiënt zelf speelt een belangrijke rol in medicatieveiligheid. ”Tijdens een bezoek aan de huisarts kan een patiënt wel eens vergeten te vertellen dat hij bijvoorbeeld medicijnen gebruikt die hij zelf bij de drogist heeft gehaald.”


Samen werken aan veilig voorschrijven

bron: igz.nl Nieuwsbericht | 16-01-2017

Bijna iedereen gebruikt wel eens medicijnen. Dit lijkt een eenvoudig proces. De arts schrijft een recept uit. De patiënt haalt het medicijn op bij de apotheek, leest de bijsluiter en neemt op de juiste manier het medicijn in. Maar dit proces is niet altijd eenvoudig. Ronnie van Diemen, inspecteur-generaal van de Inspectie van de Gezondheidszorg (IGZ): ‘Bijvoorbeeld als een arts een patiënt overdraagt aan een collega is dit een kwetsbaar proces. We zien dat de kans dan groter is dat er iets misgaat met de medicatie.’

Een ander kwetsbaar punt is het medicijngebruik van ouderen. Ze slikken vaak meerdere medicijnen per dag. Van Diemen: ‘Wij hebben ook een meldingen onderzocht die wij hebben gekregen van verpleeghuizen en thuiszorginstellingen. Ook hier zien wij dat het overdragen van een cliënt niet altijd goed gaat. Een voorbeeld is een cliënt uit een verpleeghuis die tijdelijk was opgenomen in het ziekenhuis. Terug in het verpleeghuis kreeg hij niet de noodzakelijke nieuwe medicijnen. Hierdoor ontstonden er ernstige gezondheidsproblemen. Dat wil niemand.’

Zorgvuldig werken staat voorop, zowel bij het voorschrijven als het toedienen van medicijnen. Maar ook de patiënt zelf speelt een rol. Ronnie van Diemen: ‘Tijdens een bezoek aan de huisarts kan een patiënt wel eens vergeten te vertellen dat hij bijvoorbeeld medicijnen gebruikt die hij zelf bij de drogist heeft gehaald. Het is goed als de patiënt dit doorgeeft aan de huisarts. En aan te geven bij de apotheek. Ook is het belangrijk de bijsluiter goed te lezen, ook als iemand de medicijnen al jaren gebruikt. Er kan nieuwe informatie in staan die voor hen van belang is. Daarnaast kan de patiënt ook altijd vragen stellen bij de apotheek over het krijgen van een medicijn en het goed gebruiken hiervan.’

De resultaten van het onderzoek laten zien dat aandacht voor medicatieveiligheid nodig blijft. Ook in 2017 blijft de inspectie toezien op veilig en verantwoord voorschrijven.

infographic voorwaarden veilig voorschrijven

Meer informatie