Mededeling IJssellandziekenhuis mbt calamiteit door cardioloog W. B. Meijboom

 Onderzoek naar incident cardiologie 3 jan. 2017

Een patiënt werd begin november  2017 in ons ziekenhuis onderzocht vanwege hartklachten. Hij kreeg korte tijd na ontslag uit ons ziekenhuis in het buitenland hartproblemen en moest met spoed worden behandeld.  Naar aanleiding van dit incident, dat op social media werd gemeld, heeft het IJsselland Ziekenhuis de betrokken familie gesproken en heeft een vooronderzoek plaatsgevonden. Naar aanleiding van het vooronderzoek is besloten tot een verdiepend onderzoek.

Om iedere twijfel rond dit onderzoek weg te nemen hebben de raad van bestuur en de betrokken arts in onderling overleg besloten dat het goed is dat de cardioloog geen patiënten zal behandelen totdat het onderzoek is afgerond. Het onderzoek zal naar verwachting conform de geldende richtlijnen 8 weken duren.

Het IJsselland Ziekenhuis heeft het gebeurde inmiddels bij de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) gemeld.
Voor het verdiepende onderzoek hebben wij een interne onderzoekscommissie ingesteld. Deze commissie wordt versterkt met een onafhankelijk extern deskundige.

Telefoonnummer voor patiënten
Medewerkers van het ziekenhuis nemen contact op met de patiënten die een afspraak met de cardioloog hebben.
Wij kunnen ons voorstellen dat patiënten vragen hebben. Zij kunnen hiervoor contact opnemen met het ziekenhuis via telefoonnummer: 010 – 258 5210 tussen 9.00 en 16.00 uur.

Alle betrokkenen vinden de situatie heel vervelend. We doen er alles aan om de kwaliteit van de zorg voor al onze patiënten te waarborgen en het onderzoek zo spoedig en zo goed mogelijk af te ronden.

We wensen de patiënt en zijn familie veel sterkte toe.