Rapporten

  • Tekst Wet Geneeskundige Behandelings Overeenkomst: WGBO
  • Tekst Wet Kwaliteit Klachten Geschillen Gezondheidszorg: WKKGZ
  • Tekst Wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg BIG: register en medisch tuchtrecht
  • Tekst SIN-NL Leidraad Medische Fouten: Leidraad
  • Rapporten olv Inspectie Gezondheidszorg: Patienten kunnen nauwelijks hun recht halen: Inspectie Gezondheidszorg persbericht 379536 oktober 2006

Rapporten mbt patientveiligheid en Kwaliteit gezondheidszorg
in Nederland en internationaal