Links

Organisaties

SIN-NL is voorzitter van de Iatrogenic Europe Unite Alliance een Europese organisatie ter verbetering van de positie van slachtoffers van medische fouten en ter verbetering van patientveiligheid in het algemeen in Europa. www.ieu-alliance.eu

SIN-NL is partner van de Amerikaanse organisatie voor patientveiligheid:
Patient Safety.com.

Websites van artsen met informatie over kwaliteit en registraties van uitkomsten van diverse behandelingen
DICA clinical audit
Meetbaar Beter
Minimum Kwaliteitsnormen
Nederlandse Hartregistratie

Websites met informatie over medische fouten

Algemeen

Zwarte lijst

Internationale Zwarte Lijsten

Gevaren van de anti-conceptie pil

Wetten

Het betreft websites of de volgende organisaties: kiesbeter.nl, consumentenbond, cg-raad, consumentenendezorg, npcf en zorgbelang.
Het is ons bekend dat geen van de hiergenoemde organisaties zich op daadwerkelijke en effectieve wijze inzet voor individuele slachtoffers van medische fouten. Bovendien hebt U altijd de schriftelijke steun van een arts nodig.
Door de illegale zelf opgelegde onderlinge zwijgafspraak van medici, is het vrijwel onmogelijk om in Nederland medische steun te vinden. Ook de Inspectie Gezondheidszorg constateerde reeds in 2006 dat patienten hun recht nauwelijks kunnen halen.
Toch is het zinvol en belangrijk om Uw rechten als patient te kennen. Wees derhalve reëel in Uw benadering en verwachtingen, en bovenal: Geef niet op.

Wetenschappelijke websites met informatie omtrent gezondheid en ziektes

Let op: artsen en onderzoekers publiceren veelal hun positieve resultaten en succesverhalen. Indien behandelingen negatieve bijwerkingen of resultaten hebben, worden deze veelal niet gepubliceerd. Wees derhalve gewaarschuwd.

Het Openbaar Ministerie (O.M.) hoort medische nalatigheid die valt onder misdrijven genoemd in het Wetboek van Strafrecht te onderzoeken en te vervolgen. Tot nu toe vervolgt het Openbaar Ministerie niet meer dan circa 25 zaken per jaar en is het Openbaar Ministerie te weinig actief in deze. Zie de website van het O.M.