Lees hier het bevel 2 okt. 2013 van de IGZ aan huisarts N. Tromp, Tuitjenhorn

http://igz.nl/actueel/nieuws/bevel_huisartsenpraktijk_tuijtjehorn_openbaar.aspx

Bevel huisartsenpraktijk Tuijtjehorn openbaar

Nieuwsbericht | 25-10-2013

De inspectie maakt hierbij het op 2 oktober 2013 opgelegde bevel aan wijlen de heer Tromp, huisarts, integraal openbaar. Direct betrokkenen hebben bij de inspectie aangegeven geen juridische stappen tegen de openbaarmaking te nemen. In het bevel staat de feitelijke toedracht rond de zorgverlening aan de patiënt.

De inspectie is ten tijde van het opleggen van het bevel terughoudend geweest met het verstrekken van uitvoerige feitelijke informatie over de aanleiding voor het bevel, omwille van de privacy van direct betrokkenen en het toen nog lopende strafrechtelijke onderzoek. Met het alsnog openbaar maken van het integrale bevel beoogt de inspectie meer duidelijkheid te geven hoe zij dit deel van haar toezicht op de terminale zorgverlening aan de betrokken patiënt heeft uitgevoerd. Daarmee hoopt zij een bijdrage te leveren aan het vertrouwen dat patiënten en zorgverleners kunnen hebben in goede terminale zorg en de zorgvuldige beoordeling daarvan.

De inspectie geeft geen nadere informatie over het lopende inspectieonderzoek naar de calamiteit.

Meer informatie