Laat alle ogen gericht zijn op de implantatensector

Commentaar SIN-NL
Openheid en eerlijkheid oftewel integriteit is een fundamenteel vereiste, conform de ethische, professionele en wettelijke zorgplicht van artsen en van de Inspectie Gezondheidszorg (IGJ)!
Niet alleen de zgn incidenten, die veel vaker voorkomen dan u en ik weten, maar ook calamiteiten met implantaten horen gemeld te worden bij de IGJ en aan de patient, conform de info, dossier en zorgplicht, zie Wet Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst en Wet Kwaliteit Klachten Geschillen Zorg!
Verzwijgen is geen fout, maar is in alle opzichten bewust, dus opzet.

—————
Opinie
commentaar

Zonder twijfel brengt de medische technologie ons veel goeds. We leven langer en kunnen langer prettig functioneren. Maar het grote internationale onderzoek naar medische hulpmiddelen dat het tv-programma Radar en Trouw in gang hebben gezet, levert ook verontrustende conclusies op: we weten te weinig over de gevaren van sommige implantaten, en wat wel bekend is wordt slecht gedeeld – en in het ergste geval verzwegen.

Bij medicijnen is toelating tot de markt beter geregeld. Pillen worden vooraf getest op grote groepen patiënten, waaronder een controlegroep, zodat kan worden vastgesteld of een middel werkt, iets toevoegt, en geen schade berokkent. Zelfs dan rijst geregeld twijfel of testen goed zijn uitgevoerd en of mogelijke bijwerkingen voldoende in kaart zijn gebracht.

Bij medische hulpmiddelen zou de lat nog hoger moeten liggen. Omdat implantaten in het lichaam worden gebracht, en er soms ook niet meer uit kunnen, is het cruciaal dat alles over werking en bijwerkingen bekend is. Maar de praktijk is anders: juist implantaten mogen al na minimale testen op de markt, zonder volledig zicht op bijwerkingen. Het systeem leunt op grondige controle en kennisuitwisseling achteraf, en dat systeem faalt.

Niet voor niks voelen patiënten zich soms een proefkonijn, als ze toch zware bijwerkingen ervaren. Of ze voelen zich misleid, als ze ontdekken dat die al bekend waren, maar zij dat nooit hoorden. Ook artsen lopen hier tegenaan. Geen arts zal implantaten willen plaatsen waarmee hij of zij een patiënt schade berokkent, maar ook zij beschikken vaak niet over de benodigde informatie. Eenvoudigweg omdat incidenten onvoldoende worden gemeld, verzameld en toegankelijk gemaakt.

Bizar

Bij de afweging tussen technologische vooruitgang en veiligheid krijgt het laatste veel te weinig prioriteit. Ook is de rol van fabrikanten in het controleproces achteraf te groot. De veiligheid van patiënten moet worden geborgd door hogere toelatingseisen, een overheidsdienst die deze toelating regelt, sterke toezichthouders voor controle achteraf en goede internationale uitwisseling. Het is bizar dat een implantaat dat in het ene land van de markt is gehaald, in het andere land gewoon kan worden gebruikt.

Er moet vooral meer openheid komen over incidenten, zodat problemen vroegtijdig kunnen worden opgepikt door artsen en patiënten zelf. Openheid over incidenten is geen ‘paniek zaaien’, zoals de tegenstanders betogen, maar dwingt transparantie en verantwoordelijk gedrag af. Dit is een sector die ook vanwege de grote financiële belangen heel veel ogen op zich gericht moet weten, ook van patiënten zelf. Want zij zijn het die de nadelige gevolgen ondervinden als het misgaat.

Het commentaar is de mening van Trouw, verwoord door leden van de hoofdredactie en senior redacteuren. Lees hier meer commentaren.

Lees ook:

Incidenten met medische hulpmiddelen worden slechts zelden gemeld

Artsen en ziekenhuizen hoeven incidenten met implantaten alleen te melden als die leiden tot zwaar letsel of de dood. Dus blijft er veel verborgen. De inspectie erkent dat meer transparantie op zijn plaats is.

Lees meer over dit onderwerp op trouw.nl/ImplantFiles