Kwaliteitsstandaard medicatieoverdracht verbetert patiëntveiligheid

Basisset gegevens uitgebreid

De uitwisseling van medicatiegegevens is in de hele keten verzekerd: van huisartsenzorg, apotheken en ziekenhuizen tot verpleeghuiszorg, thuiszorg, trombosediensten en tandartsen. De standaard omschrijft de verantwoordelijkheden van artsen, apothekers, verpleegkundigen en patiënten. Deze zijn aangescherpt en afgestemd op de huidige praktijk en de benodigde basisset medicatiegegevens is uitgebreid.

Risico-inschatting

Andere verbeteringen zijn, dat naast voorgeschreven en verstrekte medicatie, geneesmiddelen worden geregistreerd die iemand al gebruikt. De verificatie van beschikbare medicatiegegevens in een gesprek met de patiënt blijft. Nieuw is een risico-inschatting door de arts en apotheker.