Kritiek op vrijspraak neuroloog Jansen Steur

ENSCHEDE – Emeritus hoogleraar strafrecht Tom Schalken heeft zware kritiek op de vrijspraak van ex-neuroloog Ernst Jansen Steur. Hij denkt dat het OM in cassatie ‘een goede kans maakt’ om die uitspraak te laten vernietigen door de Hoge Raad. Dan moet het hoger beroep opnieuw.

‘Vreemd arrest’
Schalken, een gezaghebbend geleerde in de rechtswetenschap, zegt het ‘een vreemd arrest’ te vinden van het Gerechtshof in Arnhem. Hij meent dat het Hof ‘heel selectief’ leunt op de verklaringen van Jansen Steur. Ook meent hij dat het Hof uitgaat van een onjuist juridisch criterium bij de vraag of er sprake is geweest van ‘voorwaardelijke opzet’ bij de mishandeling van patiënten. Bovendien vindt hij het arrest ‘onvoldoende onderbouwd’.

Uitspraak
De rechtbank in Almelo achtte het vorig jaar bewezen dat de ex-neuroloog van het MST met opzet de gezondheid van patiënten heeft benadeeld. Opzettelijk betekent in dit juridische geval, anders dan in het gewone taalgebruik, dat hij grote risico’s voor hun gezondheid willens en wetens voor lief nam. De oud-arts werd veroordeeld tot drie jaar cel. Het Hof in Arnhem zag echter geen opzet en sprak de ex-arts volledig vrij van zijn medisch falen. Het Hof deed dat op basis van hetzelfde dossier. Het Hof heeft Jansen Steur niet meer ondervraagd, en evenmin zijn gedupeerde patiënten of de getuigen-deskundigen die in Almelo vernietigend waren voor de arts. Juist daardoor heeft ‘de ommezwaai’ Schalken ‘zeer verbaasd’.

Cassatie
Het Openbaar Ministerie is in cassatie gegaan. Een uitspraak van de Hoge Raad wordt niet meer dit jaar verwacht. De Hoge Raad beoordeelt de feiten niet opnieuw, maar toetst alleen of het recht juist is geïnterpreteerd en toegepast. Maar ook of het arrest voldoende en begrijpelijk is gemotiveerd.

Zorgplicht
Schalken: „Ik ben van mening dat dit op beide punten onvoldoende is. Het OM is zeker niet kansloos.” Volgens hem had het Hof moeten focussen op de zorgplicht die een arts heeft. „Maar in het arrest komt die relevantie helemaal niet voor”, stelt hij vast.