Kosten nieuw donorregister implantaten op vijf miljoen euro geraamd

Kosten nieuw donorregister op vijf miljoen euro geraamd

Met de invoering van de nieuwe, actieve donorregistratie moet er ook een nieuw register komen. De bouw hiervan is geraamd op bijna vijf miljoen euro. Dat schrijft minister Bruno Bruins van Medische Zorg in een brief aan de Tweede Kamer.

Nadat op 13 februari de Eerste Kamer had ingestemd met de invoering van de actieve donorregistratie, waarbij iedereen orgaandonor is tenzij diegene zelf heeft aangegeven dat niet te willen, heeft de minister het CIBG opdracht gegeven om de kosten hiervan te onderzoeken.

In juli liet Bruins de Kamer al weten dat er is gekozen voor een nieuw register en niet voor een verbouwing van het huidige systeem. Uit berekeningen blijkt dat de ontwikkelkosten ongeveer gelijk zijn, maar dat het verbouwen van het huidige systeem in termen van beheer, zeker op termijn, kostbaar is, schrijft de minister nu. “Voor het project is het benodigde budget geraamd op  4.390.750 euro inclusief btw. Inclusief een post onvoorzien van 10 procent komt het bedrag uit op een totaal van 4.830.000 euro.”

Het nieuwe donorregister moet in staat zijn om de keuzewijzigingen of geen bezwaren door de burger, zowel digitaal als niet-digitaal, automatisch te kunnen verwerken. Bij de realisatie zal er aandacht zijn voor de gebruiksvriendelijkheid en toegankelijkheid van de applicatie, belooft de minister. Daarnaast moet het nieuwe systeem goed kunnen worden gekoppeld aan het systeem van de Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS). “Dit is immers de ultieme functionaliteit van het donorregister, die het voor een arts mogelijk maakt om te controleren hoe een mogelijke orgaandonor geregistreerd staat”, aldus de minister.

Aanschrijving

Het streven was om voor het eind van het jaar de bouwpartij gecontracteerd te hebben zodat deze op 2 januari zou kunnen beginnen, zo liet de minister in zijn schrijven van 21 december weten. In het eerste kwartaal van 2020 moet de koppeling met de Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS) getest en opgeleverd gaat worden.

Parallel aan de bouw van het nieuwe donorregister wordt het proces van de aanschrijving van alle ingezetenen van 18 jaar en ouder die nog niet zijn geregistreerd voorbereid. “Ik verwacht hiervoor begin 2019 een opdracht te kunnen verstrekken aan het CIBG. (..) Vanaf 1 juli 2020 zullen alle ingezetenen van 18 jaar en ouder die nog niet in het donorregister staan geregistreerd in fases met een doorlooptijd van maximaal 6 maanden worden aangeschreven”, aldus minister Bruins.