Kort geding curatoren RvPuttenziekenhuis tegen Medirisk ivm weigering uitbetaling aan patienten

Commentaar SIN-NL
Let wel: Medirisk is een onderlinge waarborgmaatschappij voor en door artsen.
Medirisk staat bekend om het weigeren van erkenning van aansprakelijkheid voor medische fouten en dus om het weigeren van schadevergoeding aan de slachtoffers en/of nabestaanden.
Dragen artsen witte jassen om hun onethisch handelen te verbergen?
*Zie ook artikel onderaan over steun van Hartpatienten NL aan kg d 24 jan. 2014

http://www.skipr.nl/actueel/id17061-voormalig-rpz-daagt-medirisk-voor-rechter.html

10 januari 2014 door: Skipr Redactie

Voormalig RPZ daagt MediRisk voor rechter
De curatoren van het failliete Ruwaard van Putten Ziekenhuis (RPZ) dagen MediRisk voor de rechter. De verzekeraar weigert claims in behandeling te nemen die na het faillissement zijn ingediend. Daardoor kunnen patiënten eventuele schadevergoeding mislopen.

Het kort geding werd vrijdagochtend in een gezamenlijk persbericht aangekondigd door het RPZ en diens opvolger Spijkenisse Medisch Centrum (SMC). Het kort geding dient op 28 januari bij de rechtbank in Utrecht.

Faillissement
Het Ruwaard van Putten Ziekenhuis ging in juni 2013 failliet. MediRisk was op dat moment de schadeverzekeraar van het ziekenhuis. Omdat de behandelingen in het ziekenhuis niet per direct konden worden stilgelegd, spraken curatoren en verzekeraar af dat de polis zou doorlopen tot 1 juli. Dit was mogelijk omdat de premie voor het het gehele jaar al betaald was.

Doorlopende verzekering
De curatoren stellen nu dat op de dag van het failliet al duidelijk was dat het RPZ een doorstart zou maken. Formeel vond die doorstart plaats op 1 juli. Sindsdien luistert de instelling naar de naam Spijkenisse Medisch Centrum (SMC). Als onderdeel van de doorstart zou de verzekering die RPZ bij MediRisk had lopen, zijn overgenomen door Spijkenisse Medisch Centrum (SMC). De curatoren schrijven in een persverklaring dat de ‘verzekering door de nieuwe rechtspersoon is voortgezet’.

Polisvoorwaarden
MediRisk is het met die lezing niet eens. In een schriftelijke reactie stelt de verzekeraar dat de polis ‘automatisch eindigt’ als er sprake is van een faillissement. “Dit is de gebruikelijke gang van zaken,” aldus de verzekeraar. De verzekeraar erkent dat de polis op verzoek van de curatoren is verlengd tot 1 juli. “Claims die na afloop van de verzekering worden gemeld vallen niet onder de dekking,” schrijft MediRisk. “Dit is het zogenaamde uitlooprisico.”

Nieuwe verzekering
De verzekeraar meldt ook uitdrukkelijk dat het Spijkenisse Medisch Centrum een eigen verzekering is aangegaan. Daarmee weerspreekt de verzekeraar dat SMC de verzekering van het RPZ zou hebben voortgezet.

Onzekerheid
Hoe het ook gelopen is, de patiënten die het betreft zitten nu in onzekerheid. Om die reden steunt het Spijkenisse Medisch Centrum het kort geding van de curatoren, zo zegt interim-directeur Marcel Remijn. “Formeel gaan wij er niet over. Maar we zijn wel betrokken, want patiënten die na 1 juli 2013 klachten ontwikkelden als gevolg van een ingreep in het RPZ, kloppen toch het eerst bij ons aan.”

Moeilijke situatie
Remijn noemt het ‘wrang’ dat zijn instelling de claim vervolgens alleen aan de curator kan doorsturen. “Dat kun je niet maken,” meent hij. Remijn snapt dat het voor MediRisk een moeilijke situatie is. “Omdat er nooit eerder een ziekenhuis failliet ging heeft niemand hier over nagedacht. Het is echter niet ondenkbaar dat dat nog eens gebeurt, dus hier moet een uitspraak over komen.”

Nettere oplossing
De interimbestuurder pleit voor een nettere oplossing. “Je zou de normale situatie moeten doortrekken. Voor patiënten moet het niet uit maken dat het RPZ failliet is gegaan. Ook jaren later moeten zij hun claim nog gewoon kunnen indienen.”

Aantal claims
Volgens een woordvoerder van de curatoren gaat het in totaal om elf claims. Welke bedragen ermee gemoeid zijn, is bij hem onbekend. Als MediRisk de claims niet in behandeling hoeft te nemen, kunnen de patiënten hun schade alleen nog verhalen op de boedel van het RPZ. Ze moeten dan gewoon aansluiten in de rij met schuldeisers.

Afwikkeling faillissement
De curatoren maakten vrijdag ook het derde faillissementsverslag openbaar. Daaruit blijkt dat de totale schuld van het Ruwaard van Putten Ziekenhuis ruim 55 miljoen euro bedraagt. In het verslag doen de curatoren geen verdere mededelingen over de oorzaak van het faillissement. Op dit moment worden gesprekken gevoerd met de oud-bestuurders en andere betrokkenen. De curatoren verwachten hierover in het volgende verslag meer mededelingen over te kunnen doen. (Daan Marselis)
*
http://www.hartpatienten.nl/nieuws/hartpatienten-nederland-steunt-kort-geding-curator-rvp-medirisk-moet-schadeclaims-betalen
Laatst aangepast (24/01/2014 11:11)
Hartpatiënten Nederland steunt kort geding curator RvP: Medirisk moet schadeclaims betalen
Roermond – Hartpatiënten Nederland staat volledig achter het kort geding, dat de curatoren van het failliete Ruwaard van Putten

ziekenhuis in Spijkenisse op 28 januari in Utrecht aanspannen tegen Medirisk. Via het geding willen de curatoren de aansprakelijkheidsverzekeraar van Ruwaard van Putten alsnog tot betaling dwingen. Medirisk handelt immers in strijd met de polis en gemaakte afspraken.

Patiënten die een claim hebben ingediend tegen het voormalige Ruwaard van Putten ziekenhuis na het faillissement dreigen dit geld mis te lopen omdat verzekeraar Medirisk in dat geval weigert te betalen. Het Ruwaard was bij Medirisk voor aansprakelijkheid verzekerd. Nu het Ruwaard van Putten failliet is, duikt Medirisk weg achter de kleine lettertjes om zodoende aan betaling te ontkomen.

Zo kennen we er nog wel een paar. ,,Het is naar onze mening volstrekt onaanvaardbaar en maatschappelijk onverantwoord dat in dit soort situaties patiënten het nakijken hebben’’, zegt Marly van Overveld, coördinator van Meldpunt Hartpatiënten. ,,Vergelijk het maar eens met een verkeersongeval: een werknemer veroorzaakt in de bedrijfsauto een ongeluk waardoor ik schade heb. Het bedrijf gaat een paar weken later failliet. Vervolgens beroept de verzekering van de auto zich op kleine lettertjes waarin in onbegrijpelijke termen staat dat bij een faillissement niet hoeft te worden betaald en krijg ik 0 vergoeding. Dan zit ik met de gebakken peren. Dat zou nooit acceptabel zijn en is gelukkig wel goed in de wet geregeld. Daarvoor bestaat de Wet Aansprakelijkheid Motorrijtuigen die ervoor zorgt dat slachtoffers worden beschermd. Hier moet de wetgever ingrijpen. Wat in het Ruwaard van Putten is gebeurd kan volgens de commissie Danner morgen in zowat alle perifere ziekenhuizen opnieuw gebeuren.’’

,,Wij zijn van mening dat in geval van medische fouten Medirisk de slachtoffers niet in de kou kan laten staan. Ze hebben jaren premie ontvangen en proberen zich op een onfatsoenlijke wijze aan hun verantwoordelijkheid te onttrekken. Het siert ze zeker niet!”, aldus Van Overveld.

Medirisk ziet het allemaal niet als zijn probleem, en vindt dat de boedel maar moet opdraaien voor de claims. In dat geval moeten de patiënten achter aansluiten in de rij van schuldeisers en kunnen ze naar hun centen fluiten.

,,Slachtoffers wordt het nog moeilijker gemaakt als ze na een faillissement pas een claim indienen’’, zegt letselschadeadvocaat Rob Vermeeren. ,,Het is daarom maar goed dat wij er vanuit het Meldpunt bovenop hebben gezeten!’’ Vermeeren behandelt de klachten die bij het Meldpunt Hartpatiënten vóór het faillissement zijn binnengekomen. ,,Het zet ons terug in de tijd van voor de centrale aansprakelijkheid’’, zegt Vermeeren. ,,Want nu moeten we weer gaan uitzoeken wie de fout heeft gemaakt en mogelijk de arts en zelfs de verplegers gaan aanspreken krachtens een onrechtmatige daad. Overigens zou ik er een voorstander van zijn de bestuurders aan te spreken die op dit punt blijkbaar ook wat hebben laten liggen.’’

Ruwaard van Putten ging vorig jaar juni failliet. Het werd direct daarna overgenomen door het Maasstad Ziekenhuis, het Ikazia Ziekenhuis en het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis. Na de overname is het ziekenhuis verdergegaan als het Spijkenisse Medisch Centrum.

Onlangs concludeerden de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Onderzoeksraad voor Veiligheid nog dat er erg veel mis is gegaan in het Ruwaard van Putten. Bij het Meldpunt Hartpatiënten regende het indertijd klachten. Het ziekenhuis weigerde in te gaan op een verzoek van Hartpatiënten Nederland om met klagers om tafel te gaan zitten. Niet lang daarna ging het ziekenhuis failliet.
Het meldpunt is bereikbaar via telefoonnummer 0475-317272 of via roermond@hartpatienten.nl

Hartpatiënten Nederland stelt zich op als de ‘waakhond’ voor een kwetsbare groep. We zien de positieve betrokkenheid van medici en de omringende industrie, we zien ook de geldmachine waarbij de patiënt vaak ondergeschikt is. Daarom blijven we onafhankelijk van overheid en farmaceutische industrie: zodat we kunnen zeggen wat anderen niet kunnen of durven en dat maakt dat we er 100% voor de patiënt zijn. Maar vóór alles zijn we kenniscentrum en sterke schouder voor wie dat nodig heeft.