Klacht partijdigheid president rechtbank Utrecht H. Uniken Venema mbt Kuks

Update
President rechtbank Utrecht Mr H. Uniken Venema is per 1 maart 2016 afgetreden.


NB: President van de Rechtbank, Herco Uniken Venema is een op het oog keurige rechtschapen verschijning. Uniken Venema stuurt de rechterlijke macht in Utrecht aan dwz: 500 personen, waarvan 120 rechters.

Mr Sophie Hankes, voorzitter SIN-NL, organisatie voor slachtoffers van medische fouten heeft bij de Rechtbank Utrecht een klacht ingediend tegen de president van de Rechtbank Utrecht Mr. H. Uniken Venema (UV).
Reden: UV heeft het vertrouwen in de onpartijdigheid van de rechtspraak geschonden in strijd met de Leidraad onpartijdigheid van de rechter en gedragscode rechtspraak.
UV heeft op 16 febr. 2011, ondanks een directe familierelatie met falend neuroloog Kuks het kort geding van Kuks tegen Hankes willen voorzitten en beoordelen als rechter.
Het nichtje van UV Werna Uniken Venema studeert geneeskunde in Groningen en is als Commissaris Onderwijs bestuurslid is van de medische faculteitsvereniging Panacea.
Zowel de echtgenote van rechtbankpresident UV, als zijn zuster, als zijn schoonzuster bekleden belangrijke posities in de gezondheidszorg.
Procespartij eiser Kuks is hoogleraar aan dezelfde universiteit en belast met onderwijs.

Na een fax in deze zijdens Hankes, is UV niet ter zitting is verschenen, heeft nooit op de brief dd 6 febr. 2011 heeft gereageerd en liet zich ter zitting vervangen door Mr. H.M.M. Steenberghe. Dit blijkt uit het proces-verbaal en het vonnis dd 15 juni 2011.

UV dient zijn functie per direct te beeindigen.
Naar verwachting zal het onderzoek van de Rechtbank niet lang in beslag nemen, daar de feiten voor zich spreken.
De vraag is of Uniken Venema zelf ontslag zal nemen of een mogelijke procedure bij de Hoge Raad in deze wil riskeren.