Kinderporno-psychiater M. van Rooij weer niet aangenomen bij nieuwe baan.

Novadic-Kentron stopt procedure aanstelling veroordeelde psychiater

Het management van Novadic-Kentron heeft besloten het sollicitatietraject stop te zetten van een van kinderporno veroordeelde psychiater. Volgens de verslavingszorginstelling is er onvoldoende draagvlak onder medewerkers voor zijn aanstelling.

Onlangs werd bekend dat de psychiater in kwestie heeft gesolliciteerd bij Novadic-Kentron. Na de aandacht van de pers voor de mogelijke aanstelling van psychiater heeft de zorgaanbieder versneld onderzoek naar het draagvlak onder medewerkers gedaan. Na spoedoverleg met de ondernemingsraad en de teamleiders van de afdelingen waar de psychiater mogelijk zou gaan werken, is duidelijk geworden dat er onvoldoende draagvlak is onder medewerkers. Dit was een harde voorwaarde voor een definitieve aanstelling.
De intentie van Novadic-Kentron om met de psychiater in zee te gaan, kwam voort uit de waarde die de organisatie naar eigen zeggen ziet “in het bieden van Nieuwe Kansen en het doorbreken van stigma’s”. Nieuwe Kansen is een breed gedragen principe binnen de organisatie. Dit blijkt volgens Novadic-Kentron uit de grote inzet van de vele ervaringswerkers die cliënten bijstaan bij hun behandeling.

Nieuwe kans

Bestuurder Walther Tibosch: “Wij zijn er trots op dat we vele verslaafden op die manier de kans bieden hun ervaring met verslaving om te zetten in iets positiefs. We hadden gehoopt dat we ook deze psychiater een nieuwe kans konden geven. Maar kennelijk is het aannemen van een psychiater met dit verleden een brug te ver. Medewerkers waren toch vooral bezorgd over de impact op onze cliënten die de aanstelling van deze arts zou kunnen hebben.”

Saillant detail is de Cliëntenraad het jammer vindt dat de procedure is stopgezet. De raad liet het bestuur in een eerder stadium weten een mogelijke aanstelling te steunen. Hendrik Hartevelt, voorzitter van de Cliëntenraad: “Wij vinden dat iedereen een tweede kans verdient en zijn blij dat vele verslaafden als ervaringswerker bij NK aan de slag kunnen. Wat ons betreft was dat, onder bepaalde voorwaarden en met duidelijke afspraken, ook voor deze psychiater van toepassing. Het is jammer dat het nu niet doorgaat.”

De Cliëntenraad heeft wel begrip voor het feit dat de procedure stopgezet wordt. Hartevelt: “Tegen ons is gezegd dat aanstelling van deze psychiater alleen door zou gaan als alle geledingen van NK achter de aanname zouden staan. Nu gebleken is dat medewerkers een aanstelling niet zien zitten, is het verstandig dat NK de procedure stopgezet heeft.”