Kassa BNN Vara: Wat moet er gebeuren in de hulpmiddelenzorg?

Wat moet er gebeuren in de hulpmiddelenzorg?

Dat er grote problemen in de hulpmiddelenzorg zijn, werd wel duidelijk na onderzoek van Kassa. Nationale ombudsman Reinier van Zutphen, Tweede Kamerleden Vera Bergkamp (D66) en Maarten Hijink (SP) delen hun kijk op het probleem. Daarnaast reageren Koen Venekamp van Zorgverzekeraars Nederland en Ieder(in), de koepelorganisatie van mensen met een lichamelijke handicap, verstandelijke beperking of chronische ziekte, op de problemen en kijken ze naar mogelijke oplossingen.

Ieder(in) pleit voor een meer onafhankelijke toegang tot hulpmiddelen, waarbij het advies van een professional (ergotherapeut of revalidatiearts) als basis wordt genomen. De aanvraag van een hulpmiddel moet worden versneld en vereenvoudigd. Hiervoor is samenwerking en commitment van alle partijen nodig.

Het gedecentraliseerde stelsel heeft geen stuur, waar we aan kunnen draaien als dingen fout lopen. Er is grote behoefte aan zo’n stuur en een minister die dat stuur pakt. We zouden graag zien dat de Tweede Kamer daarop inzet.

Minister is ‘stelselverantwoordelijk’

Tweede Kamerlid Vera Bergkamp (D66) pakt de handschoen op. “Er is geen behoefte meer aan onderzoeken. Dit gaat echt over naar het niveau van gemeenten en de minister die stelselverantwoordelijk is. Hij mag met zijn vuist op tafel slaan.” Voor Bergkamp is het belangrijk dat minister Hugo de Jonge verantwoording oplegt. Daarom zal D66 in een debat op 14 november de minister kritisch bevragen. “We gaan kijken of we een speciale hoorzitting kunnen plannen specifiek over de problematiek rondom hulpmiddelen. En wij, Tweede Kamerleden, zullen het zwartboek onder aandacht brengen achterban in gemeenteraden.”

Problematiek duurt te lang

Ook Nationale ombudsman Reinier van Zutphen vindt dat de problematiek met hulpmiddelen nu al veel te lang duurt. Uit meldingen die bij de ombudsman binnenkomen blijkt dat mensen die een hulpmiddel nodig hebben door leveranciers en gemeenten van het kastje naar de muur worden gestuurd. Juist dat het om een kwetsbare groep gaat, maakt het urgent dat gemeenten aan hun wettelijke zorgplicht gaan voldoen. Dat dit nu nog steeds mis gaat is voor de ombudsman reden om een brief te sturen naar gemeenten en de eindverantwoordelijke minister; Hugo de Jonge.

Tweede Kamerlid Maarten Hijink (SP) reageert ook op de problematiek: “Ja, 355 gemeenten die allemaal hun eigen inkoop doen, hun eigen aanbestedingen hebben, is inefficiënt, is bureaucratisch en dat zorgt er ook vaak voor dat mensen heel veel gedoe hebben met hun gemeente. Dat moet toch ook anders kunnen, waar gaan we die inkoop niet landelijk organiseren, bijvoorbeeld door de hulpmiddelen in het basispakket te stoppen. Dan weet iedereen waar die aan toe is. Dan heb je één aanspreekpunt en dan ben je niet meer afhankelijk van of jouw gemeente bereid is om dat te doen wat jij nodig hebt.”

Zorgbehoefte uitgangspunt verzekering

Koen Venekamp van Zorgverzekeraars Nederland: Zorgverzekeraars vinden dat de zorgbehoefte van een persoon het uitgangspunt van zorg moet zijn. Maar soms lijken regels, procedures en belangen het vertrekpunt. Ook in de hulpmiddelenzorg. Voor de zomer zijn zorgverzekeraars daarom met een project gestart om het aanvraagproces van hulpmiddelen (Zvw) aan te pakken. We willen het eenvoudiger maken, voor zowel patiënten als zorgverleners. Daarover hebben we met onder meer patiëntenverenigingen, Patiëntenfederatie Nederland, zorgaanbieders en hulpmiddelenleveranciers gesproken. Dat leverde veel nuttige inzichten op. Komende donderdag vindt er een bijeenkomst plaats waarin we weer gezamenlijk de volgende stap zetten en samen concrete oplossingen en het vervolg bespreken.