Kassa BNN Vara: Ellenlange wachttijden en veel fouten met hulpmiddelen

De levering of reparatie van een hulpmiddel zoals een rolstoel, traplift of speciale fiets zorgt voor veel problemen. Uit onderzoek van Kassa onder gebruikers blijkt tweederde een probleem te hebben gehad. Bij ruim de helft ging het in het afgelopen jaar mis. De problematiek is voor Nationale ombudsman Reinier van Zutphen reden een brief te sturen naar gemeenten en minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

In de afgelopen 12 maanden ging het vaak mis bij de klantenservice van leveranciers (41 procent), het gebrek aan maatwerk (61 procent) of de lange wacht- en levertijden (87 procent). Driekwart (74 procent) geeft aan zelfs een half jaar of langer te hebben gewacht op een hulpmiddel.

Het aanvragen van een hulpmiddel kan via de gemeente of de zorgverzekeraar. Zo’n driekwart van de meldingen die Kassa binnenkreeg gaan over de route via de gemeente.

Nationale ombudsman luidt noodklok

De Nationale ombudsman herkent de problemen. Hij krijgt al langere tijd vergelijkbare meldingen binnen. Die klachten gaan bijvoorbeeld over problemen rond verhuizingen van de ene gemeente naar een andere. Ook worden mensen terwijl ze een hulpmiddel hard nodig hebben door de leverancier en de gemeente van het kastje naar de muur gestuurd. Juist dat het om een kwetsbare groep mensen gaat, maakt het probleem erg urgent volgens de ombudsman. Reinier van Zutphen gaat daarom een brief sturen naar gemeenten en minister Hugo de Jonge met de oproep de problemen snel aan te pakken.

Gemeenten verwachten geld tekort te komen

Kassa vroeg ook gemeenten naar de problematiek. Tweederde geeft aan dat ze dit jaar verwachten geld tekort te komen voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dat is de wet die regelt dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor hulpmiddelen die mensen langdurig nodig hebben.

Op de enquêtes van Kassa reageerden 877 gebruikers en 87 gemeenten.

Zwartboek #RegelHet

Kassa heeft een zwartboek samengesteld met daarin honderd voorbeelden van problemen rond hulpmiddelen. Het zwartboek is aangeboden aan minister Hugo de Jonge, de Vereniging van Nederlandse gemeenten en Firevaned, de branchevereniging van hulpmiddelenleveranciers.