Is psychiater Rutger Jan van der Gaag, oud-voorzitter KNMG vergeetachtig?

Naar aanleiding van het televisie interview dd 10 februari 2019 van Hella van der Wijst, IKON met psychiater Rutger Jan van der Gaag, oud-voorzitter KNMG moet bovenstaande vraag gesteld worden.
De verbijstering slaat toe.

van der Gaag doet zich in dit interview voor als een mens en arts die zich inzet voor de kwetsbaren in onze samenleving en komt over als een zeer beminnelijk persoon en toegewijde professional.

Maar van der Gaag vergeet belangrijke feiten:
1. als voorzitter van de artsenorganisatie KNMG heeft hij zich uitsluitend ingezet voor de behartiging van de belangen van artsen en heeft hij geweigerd om zich in te zetten voor de verbetering van de positie slachtoffers van medische fouten, ondanks expliciet verzoeken van de stichting SIN-NL in deze aan hem.
2. van der Gaag is buurman van rechter raadsheer Mr Henk Wammes gerechtshof Arnhem.
Deze rechter heeft in september 2012 aantoonbaar onrechtmatig een dwangsom van 150.000 euro opgelegd aan stichting SIN-NL en Mr Sophie Hankes, voorzittter SIN-NL. Rechter Wammes had ivm de schijn van partijdigheid deze rechtszaak nooit mogen behandelen en had zich moeten terugtrekken als rechter raadsheer.
3. van der Gaag trad op 1 maart 2016 heel plotseling af als voorzitter van de artsenorganisatie KNMG, enkele weken nadat SIN-NL het buurmanschap met Mr Henk Wammes via een video op internet, zie ook hieronder publiek had gemaakt.

Mogen wij psychiater van der Gaag gezien zijn schijnbaar ernstige geheugenstoornissen nog serieus nemen? Wij zijn geen artsen, maar zien dat er duidelijk sprake is van vergeetachtigheid, waarvan akte bij deze.

Zie het interview

Zie de video van SIN-NL