Interview Sophie Hankes SIN-NL bij RTVUtrecht inzake UMCU

SophieRTVUtrechtnov.2015Naar aanleiding van de berichtgeving over de ernstige onnodige medische fout bij Adrienne Cullen door een gynaecoloog van het UMC Utrecht vond vanmiddag een interview plaats met Mr Sophie Hankes, voorzitter SIN-NL, ten behoeve van de nieuwsuitzending van RTV Utrecht,
20 november 2015

Sophie Hankes benadrukte dat deze fout namelijk het niet opvolgen van een alarmerende uitslag van bv weefsel- of bloedonderzoek jaarlijks talloze malen gemaakt wordt waardoor vele patiënten onnodig en voortijdig overlijden.
Verder is het onacceptabel dat de arts en het ziekenhuis de ernstige fout niet bij de Inspectie Gezondheidszorg meldden, en pas  meldden twee jaar na dato nadat de zaak in de media dreigde te komen.

SIN-NL hoopt met Adrienne Cullen dat deze enorm tragische gebeurtenis een aanzet zal zijn tot daadwerkelijke openheid over medische fouten, oftewel open disclosure- en tot aanvaardbare hoogtes van schadevergoeding voor slachtoffers van ernstige medische fouten.

Hier de link naar de nieuwsuitzendig RTVUtrecht 20 nov. 2015

Het item over het UMC Utrecht loopt van 3.48 uur – 5.33 uur