Internist pleit voor registratiesysteem wel/niet behandelen bij corona

Kwetsbare patiënten moeten volgens de arts op tijd worden geïnformeerd over behandelmogelijkheden en de gevolgen van al dan niet beademen, reanimeren of laten opnemen op de intensive care.

Volgens Marieke Meinardi is de huisarts in eerste instantie diegene aan wie je je keuzes kenbaar moet maken. “Er is nog geen landelijk informatiesysteem zoals bij het donorcodicil. Het zou wel goed zijn als dat er zou komen.” Ze schreef er een folder over die vanaf vrijdag wordt verspreid.

Deze folder kan patiënten en artsen helpen om samen tot behandelafspraken te komen voor het geval iemand ziek wordt. Daarnaast kan er ingevuld worden wat iemands keuzes zijn. (ANP)