Inspectie Gezondheidszorg: Oproep melden zwijgcontracten nav dood Rogier Mooij-21 jr.

Toevoeging SIN-NL
Voor alle duidelijkheid: zwijgcontracten worden veelal aangeboden wanneer er sprake is van een ernstige medische fout, met grote gevolgen zoals chronische ziekte, invaliditeit of zelfs overlijden, zoals bij Rogier Mooij.
Rogier Mooij  overleed op 21 jarige leeftijd in het Tergooiziekenhuis te Hilversum onder verantwoordelijkheid van longarts P. M. S. Schröder.
Het medisch tuchtcollege te Amsterdam legde hem slechts een waarschuwing op en de IGZ is niet in hoger beroep gegaan. Moge Rogier rusten in vrede.

Het is van fundamenteel belang en conform de zorgplicht van zorgverleners dat in plaats van zwijgen volledige openheid betracht wordt naar het slachtoffer / de nabestaande zowel mondeling als schriftelijk en dat de fout geregistreerd en onderzocht wordt zodat er van geleerd wordt.
Dit is ook verwoord in diverse wettelijke kaders zoals de WGBO, de WKKGZ en de Wet BIG.
Melden kan ook bij info at sin-nl.org .

Lees: doofpotdossier Tergooiziekenhuis en het overlijden van Rogier Mooij (21)


Melden over zwijgcontracten

De inspectie doet onderzoek naar zogenaamde ‘zwijgcontracten’ in de zorg. Dit zijn vaststellingsovereenkomsten tussen personen en zorginstellingen met een ongewenste inhoud.

 

Wat is een zwijgcontract?

De inspectie spreekt van een ongewenste inhoud als bijvoorbeeld één of meerdere van onderstaande punten staan opgenomen:

  • verplicht zwijgen;
  • afzien van een gang naar de tuchtrechter;
  • afzien van aangifte bij politie of openbaar ministerie om strafrechtelijke vervolging te ontlopen;
  • afzien van melden bij de inspectie.

Het toezicht van de inspectie heeft tot doel de kwaliteit en veiligheid van de zorg te bewaken. En overeenkomsten met een dergelijke inhoud staan hier haaks op.


 

Wat gaat de inspectie met uw informatie doen?

De inspectie wil met een breed onderzoek in kaart brengen wat voor soort vaststellingsovereenkomsten er worden gesloten. We willen weten waar in de zorgsector dit speelt, om welke redenen dit wordt gedaan.

Om dit te weten te komen is uw melding van groot belang! Als u zich meldt bij de inspectie, dan zullen wij persoonlijk met u de mogelijkheden bespreken. De inspectie wil informatie inwinnen en inzicht krijgen in de contracten om te bepalen of de vaststellingsovereenkomsten een ongewenste inhoud hebben. U kunt anoniem melden. De inspectie gaat zeer vertrouwelijk met uw informatie om.


 

Hoe kan ik melden?

U kunt een e-mail sturen naar Meldpunt IGZ via meldpunt@igz.nl of telefonisch contact opnemen via 088 – 120 5000.
Wij zijn van maandag tot en met vrijdag bereikbaar tussen 9.00 en 17.00 uur.

U kunt ook een brief sturen naar:
Inspectie voor de Gezondheidszorg, Postbus 2518, 6401 DA Heerlen.