Inspectie Gezondheidszorg Inspecteur-generaal mw Ronnie van Diemen vertrekt naar VWS

Toelichting SIN-NL
Mw Ronnie van Diemen, arts heeft jarenlang bewust en met opzet geweigerd om slachtoffers van medische fouten, slachtoffers van haar falende collega-artsen en falende verpleegkundigen te helpen, in strijd met haar ethische, professionele en wettelijke zorgplicht. Zo is zij  verantwoordelijk voor bewust en opzettelijk vermijdbaar leed aan duizenden patienten en aan nabestaanden van vermijdbaar overleden patienten.
DIt is strafrechtelijk verwijtbaar volgens het Wetboek van Strafrecht.


Inspecteur-generaal Ronnie van Diemen vertrekt naar VWS

Inspecteur-generaal Ronnie van Diemen vertrekt 1 juni 2020 bij de IGJ. Ze wordt bij het ministerie van VWS directeur-generaal Curatieve Zorg. De ministerraad heeft daarmee ingestemd.

In haar nieuwe functie is Van Diemen onder meer verantwoordelijk voor ziekenhuiszorg, de geestelijke gezondheidszorg, de eerstelijns- en ketenzorg, zoals huisartsenzorg en voor geneesmiddelen en medische hulpmiddelen.

Verbetering zorg

“Met passie en overtuigingskracht zette zij zich in voor de continue verbetering van zorg”, aldus de IGJ. “Dat doet zij vanuit twee levensmotto’s die leidend zijn in haar denken en handelen. ‘Waar angst regeert, wordt niet geleerd’ omdat een veilige en rechtvaardige organisatiecultuur een voorwaarde is voor voortdurende verbetering van de zorg. Het belang daarvan is duidelijk, want iedereen wil ‘zorg die je je eigen familie en naasten gunt.”

Plaatsvervangend inspecteur-generaal Marina Eckenhausen (hoofdinspecteur Curatieve Gezondheidszorg, Geneesmiddelen en Medische Technologie) zal de komende tijd de functie van inspecteur-generaal waarnemen. Korrie Louwes (hoofdinspecteur Maatschappelijke Zorg en hoofdinspecteur Jeugd) wordt dan waarnemend plaatsvervangend inspecteur-generaal.