Inspectie dreigt zorgaanbieder Warnsveld met boete

>De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft Stichting Zorg-Wooncentrum Den Bouw Warnsveld een last onder dwangsom opgelegd. Als Den Bouw niet binnen zes weken de medicatieveiligheid verbetert, moet de aanbieder een dwangsom van 2500 euro per week betalen.
Volgens de inspectie schiet Den Bouw “ernstig en structureel tekort op het thema medicatieveiligheid”. Om die reden kreeg de aanbieder van verpleging, verzorging, dagopvang en thuiszorg in november een aanwijzing. Den Bouw kreeg uiterlijk een maand de tijd om te voldoen aan de professionele standaard voor zorgvuldige medicatiezorg.

Den Bouw heeft binnen deze termijn nog niet aan alle punten van de aanwijzing voldaan. Daarom legt de inspectie nu een last onder dwangsom op. Samen met andere betrokkenen moet Den Bouw haar procedure voor goede medicatiezorg verbeteren. Den Bouw moet alle medicatie veilig en verantwoord bewaren en beheren volgens deze veldnorm. Verder moet Den Bouw ervoor zorgen dat het algemeen medicatieoverzicht eenduidig gebruikt wordt en voldoende informatie bevat. Ook moet Den Bouw zorgen dat het uitzetten, aanreiken en toedienen van medicatie professioneel en veilig verloopt.

Naast dit alles werkt Den Bouw ook aan een verbeterplan voor persoonsgerichte zorg, deskundige zorgverleners en sturen op kwaliteit en veiligheid. In de zomer van 2020 toetst de inspectie dit plan.

Den Bouw krijgt zes weken om aan de last te voldoen. Als Den Bouw niet binnen deze termijn aan de last voldoet, moet zij per week een dwangsom betalen van 2500 euro, tot een maximum van 10.000 euro.