Ikazia laat Spijkenisse MC vallen

Het Ikazia ziekenhuis in Rotterdam trekt zich terug als aandeelhouder van Spijkenisse Medisch Centrum.
Ikazia

Wel blijft het Ikazia ziekenhuis lid van de coöperatie met het Maasstad Ziekenhuis Rotterdam en het Van Wehl Bethesda ziekenhuis in Dirksland. Dat laat het Spijkenisse Medisch Centrum weten.

Zorg op Zuid
De aandeelhouderconstructie is opgezet om de doorstart van het voormalig Ruwaard van Putten ziekenhuis mogelijk te maken. Het ziekenhuis vormt een BV onder de coöperatie. De andere twee ziekenhuizen blijven wel aandeelhouder van Spijkenisse Medisch Centrum. Geen van deze drie ziekenhuizen wil reageren. Bestuursvoorzitter Anton Westerlaken van het Maasstad Ziekenhuis zegt alleen dat men ‘bezig is de besluitvorming af te ronden’.

Spijkenisse Medisch Centrum
De positie van het ziekenhuis in Spijkenisse is nog steeds wankel. In 2014 keek het ziekenhuis tegen een verlies aan van zes miljoen euro op een omzet van 41 miljoen euro. De begroting voor 2015 was niet sluitend te krijgen. Een vorig jaar ingezette reorganisatie waarbij ruim 60 fte is geschrapt, kan als mislukt worden beschouwd.

Plan mislukt
De woordvoerder van het ziekenhuis zegt dat de verschuiving van bepaalde zorgvormen uit de coöperatie-ziekenhuizen naar Spijkenisse is mislukt. Volgens het plan hadden meer medisch specialisten uit Rotterdam en Dirksland hun patiënten in Spijkenisse moeten gaan behandelen. Het ziekenhuis wilde zich profileren als centrum voor ouderenzorg en planbare ingrepen.

Afslanken
Nieuwe bezuinigingen bleken noodzakelijk, zo bracht het ziekenhuis afgelopen december naar buiten. Zeker is dat dit wederom banen gaat kosten. Er wordt een geschikte juridische constructie gezocht waarbij het ziekenhuis geen WTZi-erkenning meer nodig heeft. Te denken valt aan een onderaannemingconstructie. Dan hoeft de organisatie aan minder strenge eisen te voldoen en is het maken van winst toegestaan. Kanttekening: de plannen gaan alleen door als er committment van de medisch specialisten is.

Raad van bestuur
In december 2015 is bestuursvoorzitter Martin Verveer uit Spijkenisse vertrokken. Naar eigen zeggen omdat hij het iets rustiger aan wilde gaan doen. Zijn plek is opgevuld door interimbestuurder Tijs van der Wielen, die tevens Director HR, Strategy & Accountability is in het Maasstad Ziekenhuis. Volgens de woordvoerder van Spijkenisse Medisch Centrum ligt het in de bedoeling om deze plaats wel weer met een eigen raad van bestuur op te vullen. Vermoedelijk komt er een tweehoofdig bestuur: één vanuit het Maasstad Ziekenhuis en één vanuit het Van Wehl Bethesda.