IJsselland Ziekenhuis neemt maatregelen na overlijden tieners

Commentaar SIN-NL
De Raad van Bestuur en de Inspectie Gezondheidszorg hadden veel eerder moeten ingrijpen, direct na het vermijdbaar en verwijtbaar overlijden van Roos Velthoven in 2013, zie verder doofpotdossier cardiologie IJssellandziekenhuis.

Het IJsselland Ziekenhuis in Capelle aan den IJssel heeft op de afdeling cardiologie ingrijpende maatregelen genomen na de dood van twee tieners.

Dat heeft de raad van bestuur op de website laten weten, zie bericht hieronder.

Binnen de cardiologie worden patiënten met problemen aan hart- en bloedvaten onderzocht en behandeld.

In mei dit jaar overleed volgens De Telegraaf en het AD een 19-jarige jongen nadat hij tot tweemaal toe was onderzocht door de afdeling cardiologie van het ziekenhuis. In 2013 was er al een sterfgeval van een 16-jarig meisje.

Na het overlijden van de jongen heeft het bestuur in mei aan het Erasmus MC gevraagd om de verantwoordelijkheid van de afdeling op zich te nemen. Na uitgebreid onderzoek was de belangrijkste conclusie dat er meer aandacht moet komen voor het specialisme kindercardiologie.

Het ziekenhuis gaat de vakgroep cardiologen vernieuwen. Twee ervaren cardiologen van het Maasstad Ziekenhuis gaan ook aan de slag in het IJsselland.
Door: ANP

Bericht Raad van Bestuur IJssellandziekenhuis 8 sept. 2015

Patiëntveiligheid gegarandeerd op afdeling Cardiologie na ingrijpende maatregelen
08.09.2015

In vervolg op eerdere berichten van de raad van bestuur op deze website willen wij onze patiënten in dit bericht graag verder informeren over de veranderingen op de afdeling cardiologie.

Het IJsselland Ziekenhuis is dit voorjaar geconfronteerd met een tweetal ernstige calamiteiten. Het betrof het overlijden van twee jonge patiënten die onder behandeling waren van de afdeling Cardiologie. Voor de families is dit zeer pijnlijk en een onbeschrijflijk groot verdriet. Wij hebben de families onze oprechte deelneming betuigd bij hun grote verlies.

Om de kwaliteit van zorg en de patiëntveiligheid te waarborgen hebben wij het Erasmus MC in mei van dit jaar gevraagd om de verantwoordelijkheid voor de afdeling cardiologie van het IJsselland Ziekenhuis op zich te nemen. In de afgelopen periode is uitgebreid onderzoek gedaan, waarbij als belangrijkste conclusie naar voren kwam dat de afdeling het specialisme kindercardiologie beter moet betrekken. Onder toezicht van het Erasmus MC en in nauw overleg met de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie zijn een aantal ingrijpende maatregelen doorgevoerd.

Inspectie voor de Gezondheidszorg
Het IJsselland Ziekenhuis heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg in de afgelopen periode steeds geïnformeerd over de stand van zaken. De Inspectie heeft vastgesteld dat zij de genomen maatregelen als afdoende beschouwt.

Nieuwe cardiologen
De vakgroep cardiologen van het IJsselland wordt vernieuwd. Wij hebben daarvoor de samenwerking met het Maasstad Ziekenhuis gezocht. Binnenkort zullen dan ook twee ervaren cardiologen uit het Maasstad Ziekenhuis in het IJsselland Ziekenhuis werkzaam zijn.

Veiligheid
Wij zijn er van overtuigd dat met alle maatregelen die zijn genomen, de veiligheid en kwaliteit op de afdeling Cardiologie zijn gegarandeerd. De geleerde lessen zullen nadrukkelijk onderdeel worden van het onderwijsprogramma in het ziekenhuis en worden gedeeld met andere ziekenhuizen.

Wat betekent dit voor u als patiënt?
De kans is groot dat u bij uw volgende afspraak te maken krijgt met een cardioloog die u misschien nog niet eerder heeft ontmoet. De afdeling zorgt vanzelfsprekend voor een zorgvuldige overdracht van uw dossier en de juiste informatie aan deze cardioloog.

Daarnaast zijn de toegangstijden de afgelopen periode opgelopen. Het kan zijn dat het langer duurt voor u terecht kunt voor een afspraak. Is er een medische reden om u eerder te zien? Dan kunt u uiteraard rekenen op onze zorg. Wanneer u tussentijds twijfelt, adviseren wij u altijd uw huisarts te raadplegen.

Mocht u vragen hebben, dan kunt u altijd contact opnemen via het speciale informatienummer voor patiënten: 010 – 258 3345.

Raad van Bestuur, IJsselland Ziekenhuis

Links naar vorige berichten: