IGZ R.v.Diemen: zorgverlener verantwoordelijk voor omgaan met klachten

Commentaar SIN-NL
Mw Ronnie van Diemen is Inspecteur Generaal van de Inspectie Gezondheidszorg IGZ.
Haar reactie baart zorgen. Inderdaad hebben falende zorgverleners hun ethische, professionele en wettelijke zorgplicht ogv de WGBO. Echter de IGZ heeft een wettelijke taak tot het verrichten van adequaat toezicht en handhaving om verantwoorde gezondheidszorg te garanderen. Hierin heeft de IGZ duidelijk gefaald. Ook Minister Schippers liet weten dat er veranderingen moesten komen. Of blijken dit (wederom) loze woorden?
Overigens is SIN-NL het niet eens met het advies dat focust op openheid over procedures. Voor de Nederlandse burger dient helder te zijn welke zorgverlener competent is en wie niet. Dus ook meldingen over eventueel falende zorgverleners dienen openbaar te zijn, als waarschuwing voor patienten. Objectief onderzoek naar de melding dient zo spoedig mogelijk plaats te vinden en openbaar gemaakt te worden. Transparantie nu!

http://www.zorgvisie.nl/Personeel/Nieuws/2013/10/Raden-pleiten-voor-meer-openheid-over-klachtafhandeling-1389493W/
Raden pleiten voor meer openheid over klachtafhandeling

De Raad voor het openbaar bestuur en de Gezondheidsraad dringen er bij de Inspectie aan om meer openheid te geven over de afhandeling van klachten en meldingen. Dat staat in een advies dat de raden hebben uitgebracht aan minister Schippers.

De raden pleiten voor betere informatie aan klagers en voor meer empathie. Volgens de raden is direct openbaar maken van de klachten ongewenst omdat eerst hoor en wederhoor moet worden gepleegd en omdat de privacy van klager en aangeklaagde in het geding kan komen. De openheid moet zich met name richten op de procedure die de Inspectie hanteert, welke klachten worden verwezen naar de klachtencommissie en welke klachten de Inspectie zelf afhandelt.

Inspectie
Op dit moment wil de Inspectie niet reageren, omdat de minister dat eerst moet doen. In een interview met Zorgvisie heeft inspecteur generaal Ronnie van Diemen uitgelegd hoe de Inspectie het Zorgloket gaat vormgeven: ‘Bij het zorgloket kunnen mensen terecht die een klacht hebben over de zorg maar tussen wal en schip dreigen te vallen. Het loket komt naast de Inspectie maar er zullen medewerkers van ons bij betrokken zijn. Laat één ding duidelijk zijn: de verantwoordelijkheid voor het optimaal omgaan met klachten van patiënten ligt bij de zorginstelling en de zorgverleners.

Zorgloket
|Desgevraagd zegt Van Diemen dat het Zorgloket een soort doorgeefluik zal zijn waar het gaat om meldingen van zorginstellingen en fabrikanten. Van Diemen is wars van bureaucratie: ‘Voor ons is ongelofelijk belangrijk dat al die meldingen die daar binnenkomen direct worden gezien en beoordeeld door mensen bij de Inspectie die zich met toezicht bezighouden. Als er ernstige signalen zijn, gaan die naar onze teams die zich met incidenten bezighouden.’
door Carina van Aartsen 14 okt 2013

Huidige opstelling van IGZ ten aanzien van individuele klachtenbehandeling:
geen onderzoek, tenzij ernstige, blijvende fysieke schade of overlijden
http://www.igz.nl/onderwerpen/handhavingsinstrumenten/incidententoezicht/melden/patient-of-client/index.aspx