IGZ: oproep deelname onderzoek borstimplantaten

Oproep deelname inventarisatie naar klachten van vrouwen met een siliconen borstimplantaat

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) inventariseert in opdracht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) welke klachten vrouwen met een siliconen borstimplantaat ervaren. De IGZ en het RIVM roepen vrouwen met een siliconen borstimplantaat en klachten op om deel te nemen aan dit onderzoek en de vragenlijst in te vullen.

Zowel vrouwen die om cosmetische reden borstimplantaten hebben laten plaatsen als vrouwen die dat hebben laten doen vanwege een borstreconstructie kunnen meedoen aan het onderzoek. Meedoen kan door een online vragenlijst in te vullen. De vragenlijst is afgestemd met een aantal experts en Stichting SVS (Steunpunt voor Vrouwen met Siliconenimplantaties).

Doel onderzoek

Het doel van het onderzoek is om een beeld te krijgen van de verschillende soorten klachten die vrouwen met siliconen borstimplantaten ervaren. En of hierin trends en overeenkomsten zijn te herkennen. Het is niet mogelijk om met dit onderzoek een uitspraak te doen over de oorzaak van de klachten. Het is met dit onderzoek ook niet mogelijk om een verband tussen de klachten en het hebben van siliconen borstimplantaten aan te tonen. De resultaten worden naar verwachting in het najaar van 2017 gepubliceerd.

De uitkomsten van dit onderzoek kunnen helpen bij verder wetenschappelijk onderzoek naar de gevolgen van siliconen borstimplantaten.

Deelname

Het onderzoek is anoniem en het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer drie kwartier. Vrouwen hebben t/m 21 maart 2017 de tijd om de vragenlijst in te vullen. Vrouwen die tijdens het invullen van de vragenlijst nog vragen hebben, kunnen contact opnemen met het Meldpunt IGZ.
Onderstaande link leidt u naar de vragenlijst:
survey.igz.nl/onderzoek_borstimplantaten

De IGZ heeft ook contact met Stichting SVS en Borstkankervereniging Nederland (BVN) over dit onderzoek. Beide verenigingen zullen het onderzoek onder de aandacht brengen bij leden.

Meer informatie

 • Nieuwsbericht 7 oktober 2016: Meer gegevens nodig voor onderzoek siliconen borstimplantaten——————-
  Inventarisatie klachten siliconen borstimplantaten
  vragenlijst in pdf
  voor de inventarisatie van gezondheidsklachten van vrouwen met een siliconen borstimplantaat.

  Hartelijk dank dat u mee wilt doen aan dit onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Mileu (RIVM). Het RIVM doet in opdracht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) onderzoek naar de gezondheidsklachten van vrouwen met siliconen borstimplantaten. Het doel van het onderzoek is om een beeld te krijgen van de verschillende soorten klachten die vrouwen met siliconen borstimplantaten kunnen ervaren. De resultaten van dit onderzoek kunnen gebruikt worden voor vervolgonderzoek.

  Dit onderzoek is anoniem. Dat betekent dat wat u invult niet herleidbaar is tot u persoonlijk. Als u de vragenlijst invult geeft u toestemming dat uw anonieme antwoorden worden gebruikt door het RIVM en de IGZ.

  De vragenlijst is uitgebreid. Dit is nodig om zo goed mogelijk inzicht te krijgen in de klachten die vrouwen ervaren. Wij adviseren u om de vragenlijst voor het invullen door te nemen. Dit kunt u doen door rechtsboven op ‘Voorbeeld vragenlijst downloaden’ te klikken.

  De vragenlijst bestaat uit 4 onderdelen:
  – Algemene vragen
  – Klachten ná de borstimplantaten (invullen per plaatsing)
  – Klachten vóór de borstimplantaten
  – Klachten na definitieve verwijdering

  Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer drie kwartier. Dit is afhankelijk van het aantal keer dat er bij u een borstimplantaat is geplaatst.