IGJ: Zorgrésidence Regina voldoet weer aan kwaliteitseisen

Zorgrésidence Regina heeft voldoende maatregelen genomen om de risico’s voor de kwaliteit en veiligheid van de zorg weg te nemen. Hiermee voldoet het kleinschalig verpleeghuis in Velp aan een aanwijzing van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

De inspectie gaf Regina in november 2018 een aanwijzing. Daarin stond dat de zorginstelling binnen zes maanden verbeteringen moest doorvoeren op de deskundigheid van de zorgverleners en op het gebied van het sturen op kwaliteit en veiligheid. Tijdens een bezoek in mei bleek dat Regina nog steeds tekort schoot op de genoemde terreinen. Om te zorgen dat Regina alsnog maatregelen nam, legde de inspectie een last onder dwangsom op. Nu Regina voldoende verbeteringen heeft laten zien, is de dwangsom beëindigd.

Regina heeft onder aansturing van een nieuwe bestuurder kwaliteitsbeleid gemaakt en de eerste effecten daarvan zijn al zichtbaar, stelt de IGJ. De inspectie ziet ook dat zorgverleners methodisch werken aan de zorgafspraken van cliënten. “Zorgverleners leggen dit hele proces inzichtelijk vast in cliëntdossiers. De afspraken in de dossiers komen voort uit een afweging van risico’s, wensen en behoeften van de cliënten van Regina”, aldus de inspectie.