IGJ stopt alle reguliere inspecties

Niet reageren

Instellingen, zorgverleners, maar ook leveranciers van medische producten krijgen standaard uitstel van de IGJ als zij zich niet kunnen houden aan de normale termijnen voor verplichte meldingen van bijvoorbeeld een calamiteit – en hoeven dus ook voorlopig geen onderzoeksrapport te schrijven.

Zorgaanbieders hoeven ook niet te reageren op verzoeken van de inspectie, zoals het schrijven van een ‘resultaatsverslag’ met voorstellen voor verbeteringen na maatregelen van een inspecteur. “De inspectie laat alle termijnen los die normaal in het toezicht gelden”, aldus een woordvoerder van de IGJ.

Geen boete

Verder heeft de IGJ besloten voorlopig geen boetes op te leggen als een instelling, zorgverlener of fabrikant/leverancier zich niet aan een termijn kan houden voor het voldoen van een verplichting, zoals het melden van een calamiteit.

Grote risico’s

“Wel treedt de inspectie op als er grote risico’s zijn voor patiënten en zorgverleners”, aldus de IGJ. Als inspecteurs een bezoek aan een instelling brengen, kondigen zij dat “indien mogelijk” een dag van tevoren aan. Dan kan de instelling het aangeven als het bezoek door de drukte rond het corona-virus echt niet uitkomt. Eventueel kan de controle dan op een andere manier plaatsvinden.

Terugwerkende kracht

De maatregel geldt met terugwerkende kracht: een organisatie die recent een brief van de IGJ kreeg met de vraag binnen een bepaalde tijd gegevens aan te dragen of te reageren, hoeft daar niet op in te gaan. Daarvoor hoeft geen schriftelijk uitstel voor worden aangevraagd: dat wordt automatisch verleend. Wanneer de IGJ de inspecties hervat is onbekend. “Het duurt zolang het nodig is”, aldus de woordvoerder.

“We laten het aan de verantwoordelijkheid van zorgaanbieders zélf over om eigen, professionele en verantwoorde keuzes te maken rond het corona-virus.” Eerder gaf de IGJ al aan dat ze niet gaat controleren of medisch personeel de juiste mondkapjes op de juiste manier gebruikt.

Knelpunten

“We geven zorgaanbieders de ruimte tijdens de corona-periode, maar willen wel graag geïnformeerd worden als er knelpunten zijn. Zorgaanbieders kunnen daarover met hun accounthouder contact opnemen. Ook bij vragen.” Als ze geen accounthouder hebben, is de IGJ bereikbaar via haar meldpunt voor zorgprofessionals of het Landelijk Meldpunt Zorg voor burgers.