IGJ legt weigerachtige curator IJsselmeerziekenhuis dwangsom op

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) legt de curatoren van de failliete MC IJsselmeerziekenhuizen een dwangsom op. De inspectie wil de curator zo dwingen inzage te geven in stukken om te beoordelen of er rond het faillissement sprake is geweest van belangenverstrengeling dan wel schending van de governance-code.

De IGJ heeft de curator al in juli  2019 gesommeerd om inzage te geven in de stukken. Tot op heden hebben de curatoren dit geweigerd. Om die reden heeft de inspectie een last  onder dwangsom van vijfduizend euro per dag opgelegd, met een maximum van 50.000 euro.

Onbehoorlijke constructies

In opdracht van de minister van VWS onderzoekt de inspectie of er rond het faillissement van de MC IJsselmeerziekenhuizen gebruik is gemaakt van onbehoorlijke financiële constructies. In een begeleidend schrijven spreekt de IGJ ook van eventuele belangenverstrengeling en werpt de vraag op of dit heeft geleid tot overtreding van (zorg)wet- en regelgeving. Daarnaast wil de IGJ weten of de  Governancecode Zorg is nageleefd. Op de vraag in hoeverre er concrete aanwijzingen zijn voor onbehoorlijke financiële constructies en belangenverstrengeling wil de IGJ niet ingaan.

Vordering

Om het onderzoek goed uit te kunnen voeren, heeft de inspectie informatie nodig. De inspectie mag zulke informatie opvragen en desnoods vorderen. Dat laatste betekent dat de curatoren verplicht zijn om de gevraagde gegevens te verstrekken. De curatoren hebben de IGJ schriftelijk laten weten niet mee te zullen werken aan de vordering. Daarom legt de inspectie een last onder dwangsom op. De curator heeft nu zes weken de tijd om eventueel bezwaar aan te tekenen.

Onafhankelijk onderzoek

Minister Bruins kondigde eind 2018 onafhankelijk onderzoek aan naar de gang van zaken bij MC IJsselmeerziekenhuizen en MC Slotervaart, die in oktober van dat jaar failliet gingen. Het getouwtrek tussen de curator van de MC Ijsselmeerziekenhuizen en de onderzoekscommissie zijn het voorlopige sluitstuk van dit onderzoek. De commissie heeft wel afspraken over informatieoverdracht weten te maken met de curatoren van MC Slotervaart.
————–

Last onder dwangsom voor curatoren MC IJsselmeerziekenhuizen B.V.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft de curatoren van MC IJsselmeerziekenhuizen B.V. een last onder dwangsom opgelegd. De curatoren hebben informatie die door de inspectie is gevorderd niet verstrekt. De last onder dwangsom bedraagt 5.000 euro per dag, met een maximum van 50.000 euro.

De inspectie onderzoekt of er gebruik is gemaakt van onbehoorlijke financiële constructies bij MC IJsselmeerziekenhuizen. Het faillissement van het ziekenhuis is de aanleiding van dit onderzoek. Om het onderzoek goed uit te kunnen voeren, heeft de inspectie informatie nodig. De inspectie mag zulke informatie opvragen en desnoods vorderen. Dat laatste betekent dat de curatoren verplicht zijn om de gevraagde gegevens te verstrekken.

De curatoren hebben laten weten niet mee te zullen werken aan de vordering. Daarom legt de inspectie een last onder dwangsom op.

Documenten

MC IJsselmeerziekenhuizen Lelystad september 2019 en reactie

————–

13 juli 2019 skipr.nl

Curator belet onderzoek IJsselmeerziekenhuizen

Het onderzoek naar het faillissement van de IJsselmeerziekenhuizen stuit op verzet van de curatoren. Daardoor kan de onderzoekscommissie haar werk niet goed doen, schrijft zij aan minister Bruno Bruins (Medische Zorg).

De curatoren, die het beheer over de Flevolandse ziekenhuizen overnamen en het bankroet afwikkelden, weigeren allerlei documenten met de door Bruins aangestelde commissie te delen. De onderzoekers krijgen die alleen als zij van tevoren beloven sommige partijen buiten schot te laten. Ook over het optreden van de curatoren zelf zou de commissie zich niet mogen buigen. Dat is voor de commissie “onacceptabel” omdat zij zo niet onafhankelijk te werk zou kunnen gaan.

Ultieme poging

Bruins doet een ultieme poging om de ruzie tussen de onderzoekscommissie en de curatoren op te lossen. Hij nodigt ze uit voor een gesprek.

Met het andere ziekenhuis dat afgelopen najaar op de fles ging, het Amsterdamse Slotervaartziekenhuis, werd de commissie het wel eens. (ANP)
————-

https://www.vbk.nl/faillissement/mc-ijsselmeerziekenhuizen-b-v/

Van Benthem en Keulen
Verslagen

Verslag 4
22-08-2019

> Verslag 3
22-05-2019

> Verslag 2
22-02-2019

> Verslag 1
23-11-2018

Datum surseance

23 oktober 2018

> Beschikking omzetting

> Beschikking surseance

Rechter-commissaris

Naam: mr P.J. Neijt
Rechtbank: rechtbank Midden-Nederland, locatie Lelystad

Omschrijving

Op 23 oktober 2018 heeft de rechtbank Midden-Nederland, locatie Lelystad voorlopig surseance van betaling verleend aan de besloten  vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MC IJsselmeerziekenhuizen B.V. h.o.d.n. MC Zuiderzee, MC Emmeloord, MC Dronten en Verloskundigenpraktijk De Kreek (KvK 41246350), statutair gevestigd te Lelystad en feitelijk gevestigd te (8233 AA) Lelystad aan de Ziekenhuisweg 100, adres nevenvestigingen: (MC Emmeloord) Urkerweg 1, 8303 BX Emmeloord en (MC Dronten) Het Zwarte Water 77, 8253 PD Dronten) met benoeming van mr P.J. Neijt tot rechter-commissaris en aanstelling van mr A. van der Schee en mr F.A.M. Nowee tot bewindvoerders.
Bij beschikking van 25 oktober 2018 heeft de rechtbank Midden-Nederland, locatie Lelystad de surseance van betaling ingetrokken onder het gelijktijdig uitspreken van het faillissement met aanstelling van mr A. van der Schee en mr F.A.M. Nowee tot curatoren.