IGJ: Last onder dwangsom max.10.000 euro voor Arenborghoeve cosmetische en esthetische chirurgie

Last onder dwangsom voor Arenborghoeve

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft Indigoletta B.V. een last onder dwangsom opgelegd. Indigoletta B.V. biedt onder de naam Arenborghoeve cosmetische en esthetische chirurgie en behandelingen aan. Arenborghoeve voldoet niet aan de eerder opgelegde aanwijzing.

Arenborghoeve had in juli 2018 een aanwijzing gekregen, waarin stond dat de kliniek 22 tekortkomingen moest herstellen. De kliniek had daar drie maanden de tijd voor gekregen. De inspectie zag dat Arenborghoeve onvoldoende verbeterde. Op 12 punten zijn nog verbeteringen nodig, namelijk op het gebied van bestuurlijke verantwoordelijkheid, kwaliteit en veiligheid, zorgproces, medicatieveiligheid en medische technologie. Die verbeteringen zijn nodig om te garanderen dat de zorg in de dagelijkse praktijk goed wordt uitgevoerd. Arenborghoeve mag nog altijd geen operaties uitvoeren.

Omdat de aanwijzing niet is nageleefd legt de inspectie nu een last onder dwangsom op. De dwangsom bedraagt 1000 euro per week dat Arenborghoeve niet voldoet, met een maximum van 10.000 euro. Als Arenborghoeve binnen vier weken alsnog aan de aanwijzing voldoet, wordt de dwangsom niet geïnd.

Documenten

Last Onder Dwangsom Indigoletta BV (Arenborghoeve)

Instellingsrapport | 05-02-2019
Last onder dwangsom ex artikel 29, eerste lid van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg, in verbinding met artikel 5:32 van de Algemene wet bestuursrecht.

Reactie

Indigoletta B.V. heeft kennis genomen van het voornemen van de IGJ om een last onder dwangsom op te leggen vanwege niet nagekomen eerdere aanwijzingen. Indigoletta B.V. heeft goede notitie genomen van de zienswijze en conclusie van de IGJ en is van mening dat datgene dat geconcludeerd is reeds bij de kliniek is geïmplementeerd, echter nog niet volledig op papier is vastgelegd zoals de IGJ vereist. Indigoletta B.V. is zeer verheugd dat de IGJ zich de moeite heeft genomen om het rapport puntsgewijs te voorzien van een zogenaamde toelichting zodat thans ook duidelijk wordt wat de IGJ precies verwacht. Zoals aangegeven heeft Indigoletta B.V. de implementatie reeds uitgevoerd en zal ten spoedigste dit ook op schrift formaliseren en dit presenteren aan de IGJ. Naar de mening van Indigoletta B.V. is de zorgverlening binnen haar kliniek altijd volgens de geldende standaarden uitgevoerd en is de kwaliteit nimmer in het geding geweest. Er is echter verzuimd alles minutieus op te schrijven en te documenteren. Ook daar zal zij nu aan voldoen.

De bovenstaande tekst is de reactie van de ondertoezichtgestelde op toezichtsinformatie van de IGJ en/of de opgelegde maatregel door de IGJ. Deze reactie is geen oordeel van de IGJ, of informatie afkomstig van de IGJ. De inhoud komt dan ook geheel voor rekening en risico van de zorgaanbieder.

De reactie mag maximaal 200 woorden omvatten. De volgende zaken zijn niet toegestaan:

 • (bijzondere) persoonsgegevens bevatten
 • Bedrijfsnamen of bedrijfsgegevens van derden
 • Strafbare of aanstootgevende teksten
 • Reclame-uitingen

Indien de hierboven genoemde zaken toch in de reactie worden opgenomen, is deze tekst door de IGJ onleesbaar gemaakt. De onleesbaar gemaakte woorden tellen mee in het maximaal aantal woorden van 200.


Indigoletta B.V. (Arenborghoeve) Venlo 28 december 2018

Instellingsrapport | 05-02-2019
Brief maatregelen voldaan naar aanleiding van aanvullende informatie zorgaanbieder.
Indigoletta B.V. (Arenborghoeve) Venlo 28 december 2018.pdf
05-02-2019 | PDF-document PDF-document, 216 kB
————

Indigoletta B.V. (Arenborghoeve) Venlo 31 oktober 2018

Instellingsrapport | 05-02-2019
Rapport naar aanleiding van een toezichtbezoek aan deze zorgaanbieder.

 • Last onder dwangsom voor Limburgse kliniek

  De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft Indigoletta B.V. een last onder dwangsom opgelegd. Dit bedrijf biedt onder de naam Arenborghoeve in Venlo cosmetische en esthetische chirurgie en behandelingen aan. In juli had de inspectie al gezegd dat de kliniek 22 tekortkomingen moest herstellen.

  In de drie maanden die de kliniek kreeg voor de verbeteringen, is niet genoeg bereikt. Op 12 van de 22 punten zijn nog verbeteringen nodig, zo concludeert de inspectie. Dit is het geval op het gebied van bestuurlijke verantwoordelijkheid, kwaliteit en veiligheid, zorgproces, medicatieveiligheid en medische technologie. Arenborghoeve mag nog altijd geen operaties uitvoeren.

  Arenborghoeve krijgt vier weken de tijd om alsnog orde op zaken te stellen. Gebeurt dit niet, dan volgt een boete van 10.000 euro. (ANP)